Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Akgün: DÝTÝB politize oldu

 

18 Þubat 2009 / Murat TOSUN/BERLÝN

 

Alman birinci televizyonu ARD'de bu akþam yayýnlanacak “Allah ve vatan için” adlý programda konuþan SPD Federal Meclis Milletvekili Lale Akgün, "DÝTÝB'de son yýllarda politize olmuþluk gözlüyorum" dedi.

 

Akgün: DÝTÝB politize oldu

Alman Birinci Televizyonu Kanalý ARD'de bu akþam saat 22.45'te “Für Allah und Vaterland-Allah ve vatan için” adlý 45 dakikalýk programda, DÝTÝB ve Ýslamiyet konusu ele alýnacak. Ahmet Þenyurt ve Alessandro Nasini tarafýndan hazýrlanan programda görüþlerine yer verilen SPD Federal Milletvekili Lale Akgün, Hürriyet'e yaptýðý açýklamada “DÝTÝB artýk politize olmuþ bir kurum. AKP hükümetiyle bu hale geldi. Nasýl Türkiye'de mahalle baskýsý oluyorsa ayný þeyi burada da yaþama baþladýk. Ben mahalle baskýnýn kurbaný olmak istemediðim için bunu dile getiriyorum” dedi.

 

Yurtdýþýndan kontrole karþýyým

 

Akgün, Türkiye'de önceki hükümetler döneminde sadece Almanya'daki vatandaþýn dini görevlerini yerine getirmeye hizmet ettiðini iþaret ederek “DÝTÝB'de son yýllarda daha politize olmuþluk görüyorum. Bunun da AKP'nin politikasýyla baðlantýsý olduðunu düþünüyorum. AKP, DÝTÝB üzerinden Almanya'daki Türkler üzerinde etki sahibi olmak istiyor. Örneðin DÝTÝB eskiden, katiyen Milli Görüþ ile biraraya gelmezdi. Þimdi ise Milli Görüþ'le yakýn temastalar. Almanya'daki derneklerin yurt dýþýndan kontrol edilmesine karþýyým” dedi

 

Ýslam konferansý gereksiz

 

SPD'li politikacý, Federal Alman Ýçiþleri Bakaný Wolfgang Schaeuble tarafýndan hayata geçirilen ve onun baþkanlýðýnda yapýlan Ýslam Konferansý toplantýlarýný eleþtirirerek bu zirveye katýlan Müslüman derneklerin de politize dernek olarak niteledi. Akgün, “Ýslam Konferansý'na katýlan bütün dernekler politize olmuþ durumda. Ýslam Konferansý'ný zaten gereksiz buluyorum. Bunu her zaman söyledim. Ýslam Konferansý hangi sorunu çözecek” þeklinde konuþtu.

 

POLÝTÝK ETKÝ VAR MI?

 

DÝTÝB Baþkaný'nýn ayný zamanda Türk Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri olduðu belirtilen programda, DÝTÝB'in Almanya'daki en büyük Müslüman organizasyon ve 880 üye derneðine sahip olduðu kaydedildi. Ayrýca, DÝTÝB'in, Alman Ýçiþleri Bakaný Wolfgang Schaeuble tarafýndan kurulan ve onun baþkanlýðýnda yürütülen Ýslam Konferansý içindeki en çok söz hakkýna sahip dernek olduðu belirtilip, Türk hükümetinin de burada söz hakkýna sahip olup olmadýðý sorgulanýyor. Ankara hükümetinin ayrýca, DÝTÝB üzerinden Almanya üzerinde politik etki yaratmak isteyip istemediði ve AB'ye girebilmesi için çalýþmalar yapýp yapmadýðý tartýþýlýyor.

 

PROGRAMDA KÝMLER YER ALIYOR?

 

Haber programda, Alman Ýçiþleri Bakaný Wolfgang Schaeuble, Protestan Kilisesi Papazý Werner Schneider, Köln Belediye Baþkaný Fritz Schramma, Münih Belediye Baþkaný Christian Ude, Ditib Basýn Sözcüsü Ayþe Aydýn, Ditib görevlisi Mehmet Yýldýrým, Duisburg Ditib üyeleri, Federal Meclis SPD Milletvekili Lale Akgün, Hessen Eyaleti Uyum Sorumlusu Birgit Zeitmetz-Lurz'un görüþlerine yer veriliyor.

Link to comment
Share on other sites

Politize olmak ne demekmis, nasil politize olunuyor? Bunlari aciklamamis sayin bayan. Kelime oyunlarina bu milletin karni tok artik, ne dedigini bilen, ezbere konusmayan politikalara ihtiyac var. Eger o bir politikaci olarak gerekeni yaparsa zaten politize olma derdi de olmazdi. Galiba bir vicdan azabi varki, kendi yapamadigi vazifeyi baskalarina yakistiriyor.

Müslümanlarin hakkini aramasi, organize olmasi, susmamasi, kanunlari bilip uygulatmasi politize olmaksa ben en kralina raziyim, varsin bizim kibar "entegre" olmus ablalarimizin hosuna gitmesin...

 

Vesselam

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Bu konu Hakkinda Ditib Genel Baskani Sadi Arslan´in Zaman Gazetesine verdigi bir röpörtaj var.

 

http://euro.zaman.com.tr/euro/detaylar.do?load=detay&link=47954

 

 

Arslan: DİTİB hakkında bize sormadan haber yapılması kötü bir yayıncılık örneği

Gazetecilik mesleği açısından doğru haber yapmanın en önemli husus olduğunu vurgulayan DİTİB Genel Başkanı Sadi Arslan “Haberler büyük kitleler ve kurumlar açısından yapıcı olmalı. Bu açıdan bakınca ZAMAN’ın yapıcı, pozitif yayıncılığını takdirle izliyorum” dedi.

 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili ve İslam Sorumlusu Lale Akgün’ün “DİTİB’in politize olduğu” yönündeki iddialarını reddetti. Söz konusu iddiayı ve daha önceki günde SPD İç Politika Sözcüsü Dieter Wiefelspütz’ün DİTİB derneklerinin Türk devletinin etkisinde olduğu” yönündeki iddiaları ardarda gündeme getiren gazeteye de tepki gösteren Arslan, “Bir konu hakkında haber yapılacaksa bize de işin aslının ne olduğu sorulmalı. Yapıcı yayıncılık yapmak gerek. ZAMAN’ın yapıcı yayıncılığını takdirle izliyorum” dedi.

 

İddialara değinen Arslan, “Bir iddiada bulunan insan onu belgelendirmesi lazım. Hukuktaki genel esas budur. DİTİB bütün grup ve kurumlara eşit mesafededir. Bütün siyasi görüşlerin üstündedir. Doğrusu budur. Bunun aksine bir durum varsa bunu göstermeleri gerekir. Sayın Akgün, son dönemlerde dini cemaatlere olan yakınlaşma, Milli Görüşle yakınlaşma diyor. Biz Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi’ni (KRM) kurarken sadece onlarla değil, bütün dini gruplarla birlikte çalıştık. Hatta dini olmayan derneklerle, sivil toplum örgütleriyle iyi diyaloglar içindeyiz. Hepsi bizim vatandaşlarımızdır. Hiç birisiyle diyalog kurmama gibi bir lükse sahip değiliz” dedi.

 

KRM ile başlayan son dönemdeki yumuşamanın Milli Görüş’le sınırlı olmadığının altını çizen Arslan, “2007 yılında kurduğumuz KRM’de Milli Görüş’ün yanı sıra İslam Kültür Merkezleri (İKMB) var, Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) var. Biz Alevilerle, bütün vatandaşlarımızla görüşüyor, hepsini kucaklıyoruz” dedi. Siyasi etkiden uzak olduklarının altını çizen Arslan, “Siyasilerin bize bir etkisi olmaz. Dolayısıyla bu açıklamayı çok yadırgadım ve üzüldüm. Lale hanımın bunu çıkıp televizyonda da söylemesine hiç bir anlam veremedim. Bunu kendi siyasi geleceği için yapıyorsa, DİTİB’i karalamak, suçlamak veya itham etmekle kendi siyasi amaçlarına ulaşacağını zannediyorsa bunda da yanılıyor. Çünkü vatandaşın bu tavıra ilgi göstereceğini veya sempatiyle bakacağını sanmıyorum. Hiç araştırmadan direk olarak açıklamalar yapılmasına üzüldüm. Siyasi gelecek için yapıyorsa bu etik değildir. Bu şekilde puan alacağını düşünüyorsa yanılıyor” dedi.

 

SPD’li Wiefelspütz’ün DİTİB derneklerini Türk devletinin etkisinde olduğu iddialarını da “çok abartılı” diye tanımlayan Arslan, “Kaldı ki, hem DİTİB hem de Diyanet İşleri Başkanlığı siyasi bir profil değildir. Anayasa’da Diyanet İşleri Başkanlığı için, ‘Bütün siyasi etkilerin dışında kalarak’ diyor Diyanet İşleri Başkanlığı’nı tarif ederken. Hükümetler değişince Diyanet İşleri Başkanlığı’nın politikası değişmez. Bu tamamiyle Türkiye’ye mahsus bir din devlet ilişkisidir ama hiç bir zaman, hiç bir hükümet Diyanet İşler Başkanlığı’nın kendi alanındaki çalışmalarıyla ilgili bir direktif vermez. Kaldı ki, verse bile yerine getirilmez. Diyanet tarihinde şimdiye kadar hiç öyle bir şey olmadı. Diyanet’in din politikasını Diyanet’in Din İşleri Yüksek Kurulu gibi kurumları belirler. Diyanet İşleri politize mi oldu ki, burada DİTİB politize olsun? Bu iddia kesinlikle kabul edilemez. Hükümetler gelir gider, ama DİTİB yıllardır burdadır, Diyanet İşleri de orda” dedi.

 

Üst üste DİTİB’in aleyhindeki açıklamaları tek yanlı olarak yayınlayan gazetenin yayıncılığını sorduğumuz Arslan, “Söz konusu gazeteden arkadaşları çağırdım. Bir şeyi yayınlamadan önce bize de sormaları gerekirdi, böyle bir şey var mı diye. Bunu söyledim” dedi. ZAMAN’ın yapıcı, pozitif yayıncılığını takdirle izlediğinin altını çizen Arslan, “Gazetecilik mesleği açısından en önemli şey doğru haber yapmaktır. Yapılan haberler buradaki yaşayan büyük kitlelere, kurumlara zarar vermeyecek şekilde yapılmalı. Sonuçta bir kamu hizmeti yapılıyor. Ben ZAMAN’ın şimdiye kadarki yayınlarında aksini görmedim” dedi.

 

20 February 2009, Friday

ZIVER ERMIŞ KÖLN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...