Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Her rüzgâr savuracak bir toz bulur.

 

Her hayal yaþanacak bir can bulur...

 

Her düþ gerçekleþecek bir umut bulur...

 

Kolay bulunmayan tek þey güzel bir dostluktur...

 

http://img56.yukle.tc/images/59826772a81944f737f9d98337e2570d016d.jpg

 

Kuþlar gibi uçmayý, balýklar gibi yüzmeyi öðrendik...

 

Ama basit bir sanatý unuttuk...

 

 

ÝNSAN gibi yaþamayý biliyor muyuz?

 

http://img396.imageshack.us/img396/7689/sevgidostlukkayipbalikfa0.jpg

 

Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.

 

Kalp zenginliðinden mahrum olan kimse, ne kadar geniþ servete sahip olursa olsun yine fakirdir.

 

Tamamý ve hýrsý sebebiyle de halk nazarýnda hakirdir.

 

Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarýnda muhteremdir

 

http://images.bigoo.ws/content/gif/cartoon/cartoon_157.gif

 

Paylaþacak dostlarýnýz yoksa iyi þeylere sahip olmanýn bir zevki yoktur

 

 

 

Dost dediðin, sevilecek biri olmadýðý zamanlarda bile seni sevmeli.

 

Sarýlacak biri olmadýðý zamanlarda bile sana sarýlmalý, dayanýlmaz olduðun zamanlarda bile sana dayanmalý,dost dediðin fanatik olmalý,bütün dünya seni üzdüðünde bile sana moral vermeli,güzel haberler aldýðýnda seninle dans etmeli ve aðladýðýnda seninle aðlamalý, ama hepsinden daha çok, dost matematiksel olmalý!

 

Sevinci çarpmalý,

 

Üzüntüyü bölmeli,

 

Geçmiþi çýkartmalý,

 

Yarýný toplamalý...

 

Kalbinin derinliklerindeki ihtiyacý hesaplamalý

 

Ve her zaman bütün parçalardan daha büyük olmalý

 

http://www.myhouseonweb.eu/Gif%20animate%20bambini5/fontanella-.gif

 

Sevgiye herzaman yeri olan yüreði kocaman dostlara...

 

http://img197.imageshack.us/img197/6103/disney9zp2wf5vr.gif

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...