Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ERZURUM'da Nur cemaetinin önde gelen isimlerinden `Kýrkýncý Hoca' olarak bilinen Mehmet Kýrkýncý'nýn dergahý soyuldu. Pencere demirlerini keserek Kýrkýncý Dergahý'na giren hýrsýzlar, kütüphane çekmecesinde zarf içinde duran 20 bin dolar ile 8 bin lirayý çaldý. Dergah giriþindeki güvenlik kamerasý tarafýndan görüntülenen 4 zanlý, polis tarafýndan yakalandý ve bunlardan Samet B. tutuklandý.

 

Olay, geçen 24 Ocak cumartesi gecesi meydana geldi. Derviþaða Mahallesi Tahtacýlar Caddesi'nde Derviþaða Camii'nin karþýsýnda bulunan tarihi Karanlýk Kümbet'in bitiþiðindeki Kýrkýncý Hoca'nýn dergah olarak kullandýðý iki katlý binaya gelen 4 kiþiden 2'si dýþarda gözcülük yaparken, diðer 2'si pencerenin demir korkuluklarýný testereyle kesti. Pencereden giren hýrsýzlar, gece kimsenin olmadýðý dergahýn kütüphanesine yöneldi. Çekmeceleri karýþtýrmaya baþlayan zanlýlar zarf içinde bulduklarý 20 bin dolar ile 8 bin lirayý alarak kaçtý.

 

Sabah namazý için gelip dergahý açan görevliler, pencere demirlerinin kesilerek içeri girildiðini görünce, Kýrkýncý Hoca'nýn oðlu Aldulhekim Kýrkýncý'ya haber verdi. Abdulhekim Kýrkýncý da hemen polise ihbarda bulundu.

 

Olay yerine gelip inceleme yapan polis, dergahýn giriþindeki güvenlik kamerasý görüntülerinin kayýtlarýný aldý. Görüntüleri inceleyen polis, içeri giren 2 kiþiden birini montundan tanýdý. Çeþitli suçlardan sabýkasý bulunan Samet B.'nin yakalanmasýnýn ardýndan, dergah soygununa katýldýklarý idiasýyla Yunus A., Yunus B. ve Rýdvan D.'yi gözaltýna aldý.

 

Haklarýnda yasal iþlem yapýlarak adliyeye sevk edilen zanlýlardan Samet B., nöbetçi mahkemece tutuklandý. Samet B.'ye yardým ettikleri öne sürülen Yunus A., Yunus B. ve Rýdvan D. ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Zanlýlardan birinin dergaha gidip gelen cemaatten olabileceði, bu kiþinin hýrsýzlýk sýrasýnda arkadaþlarýný kütüphaneye yönlendirdiði iddia edildi. Ancak zanlýlar ifadelerinde cemaatler baðlantýlarý olduðuna iliþkin herhangi bir bilgi vermedi. Zanlýlardan Samet B.'nin üzerinde çalýntý paranýn miktarý açýklanmayan bir kýsýmýnýn bulunduðu belirtildi. Konuya iliþkin cemaatten de açýklama yapýlmadý.

 

Vatan Gazetesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...