Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dindar (!) örgütün içki þiþeleri - ÝZLE

 

Ýstanbul Sultanbeyli'de PTT þubesini soymak isterken yakalanan El Kaide Terör Örgütü militanlarýna yapýlan operasyonlar örgütün gerçek yüzünü ortaya çýkardý.

 

Dýþarýya dindar bir görüntü veren ve eylemlerini de güya din adýna yapan teröristlerin evlerinden içki þiþeleri ve esrar çýktý. Soygun, hýrsýzlýk ve dolandýrýcýlýk gibi iþlere bulaþan teröristlerin bu suçlardan elde ettiði kazancý da ceplerine indirdiði belirlendi.

 

Ýstanbul Sultanbeyli Fatih Mahallesi'ndeki PTT þubesi geçen hafta 6 El-Kaide teröristi tarafýndan soyulmak istenmiþ, olayý önceden haber alan polisle teröristler arasýnda çatýþma çýkmýþtý.

 

Çatýþmada zanlýlardan 1'i öldürülmüþ 1 'i aðýr yaralý olmak üzere 5 kiþi de sað olarak ele geçirilmiþti. Çatýþmanýn ardýndan baþlatýlan operasyonlarda da 4 kiþi Ýstanbul'da, 2 kiþi de Bursa'da yakalanarak gözaltýna alýndý.

 

Hücre evlerinin bulunduðu bölgedeki insanlara dindar bir görüntü veren teröristlerin gerçek yüzü polis baskýnlarýnda ortaya çýktý. Dolayýsýyla din adýna eylemler yaptýðý iddiasýyla taraftar toplayan El Kaide Terör örgütünün kimlerden oluþtuðu da net bir þekilde görülmüþ oldu.

 

Polisin yaptýðý operasyonda terör örgütünün hain planlarý önlenirken, zanlýlarýn evlerinde yapýlan aramalarda da içki þiþeleri bulundu. Bursa'da yakalanan militanlarýn evlerinde bira þiþeleri görülürken, Ýstanbul'daki bir hücre evinde de viski þiþeleri çýktý.

 

Sevgi, barýþ ve huzur dini olan Ýslam'ý, terörizmle yan yana getiren El Kaide terör örgütü, dini kullanarak militanlar buluyor ve eylemlerini de din adýna yaptýðýný iddia ediyor. Ancak bu perdenin arkasýnda, içki ve esrar partileri için soygunlar yapan, saldýrýlarla da masum insanlarý öldüren terörist bir yapý gizleniyor.

 

Ýslamiyet’i gölgelemekten baþka bir iþ yapmayan örgüt militanlarýnýn sabýka defterinde oto hýrsýzlýklarýndan kuyumcu soygun giriþimine dolandýrýcýlýktan adi hýrsýzlýklara kadar çok sayýda suça karýþtýklarý tespit edildi.

 

Zanlýlarýn ev baskýnlarýnda da 6 adet roketatar mermisi, ruhsatsýz tabancalar, kurusýký tabancalar ve çok sayýda sahte kimlik ve ruhsatlar ele geçirildi.

 

Ýstanbul ve Bursa'da yakalanan 11 zanlýnýn emniyetteki iþlemleri tamamlandý. Adliyeye çýkarýlan zanlýlardan 8'i tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

 

SAMANYOLU HABER

 

izle http://www.samanyoluhaber.com/haber-136276.html

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...