Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ah! Misir Ah!

Ýsrail'in Gazze ablukasý baþladýðýndan bu yana Ýslam dünyasýnýn sürekli tepkisini çeken Mýsýrlý yetkililer, öyle bir ayýba daha imza attýlar ki...

 

Ýran tarafýndan Gazze'ye gönderilen yardým gemisi Mýsýr hükümeti tarafýndan hoþ karþýlanmadý. Mýsýr insani yardým malzemesi taþýyan gemiye izin vermeyince devreye Ýslam Konferansý Örgütü Genel Sekreterliði girdi. Fakat ÝKÖ Genel Sekreterliði de Mýsýrlý yetkilileri ikna edemedi.

 

Mýsýr hükümetinin Gazze halkýna insani yardýmlarýn ulaþmasýný engellemesi, Mýsýr'ýn Siyonist Ýsrail ile iþbirliði yapýyor iddialarýný daha da güçlendirdi.

 

Gazze soykýrýmý sýrasýnda da Refah Sýnýr Kapýsý'ný açmayarak Gazzelileri ölüme terk eden, ve her fýrsatta Hamas'ý suçlayan Mýsýr'ýn bu tavrý tuz biber ekti. Hüsnü Mübarek Gazze soykýrýmýnda açýkça Ýsrail'den taraf olmuþ, yaptýðý açýklamalarla Ýslam dünyasýnýn tepkisini çekmiþti.

 

Öyle ki Gazze'ye insani yardým ve týbbi malzeme götüren ve yardým malzemelerinin nakli için Mýsýr'dan izin alamayan Ýran'a ait "Ýran Þahid" gemisinin Gazze açýklarýndaki uluslararasý sularda demir atmak zorunda kalmýþtý.

 

Gazze'de halen binlerce Müslüman, açlýk ve sefalet içinde hayat mücadelesi veriyor.

 

milli gazete

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...