Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yetiþdirdikleri ürünleri satamayan Ýsrailli üreticiler hükümete boykotu þikayet etti

Cumartesi, 17 Ocak 2009 14:17

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

 

Ýsrailli meyve ve sebze üreticileri yurt dýþýna gönderdikleri ürünlerde gecikmeler ve azalma olduðu þikayetiyle hükümete baþvurdu.

 

Ýsrail ürünlerine karþý baþlatýlan boykotlar nedeniyle zor günler geçiren Ýsrailliler, depolarýn alýmý iptal edilen ve çürümeye terkedilen mallarla dolu olduðunu söylüyor.Depolarda kalan mallarý koruyabilmek için soðutma ünitelerine yerleþtirmek zorunda kalan yahudi üreticiler, artan ekonomik zarardan da endiþeli..

 

Ýsrail haber ajansý Ynet`e göre, ciddi anlamda satýþ düþüþü yaþanan ülkelerin baþýnda Ürdün, Ýngiltere ve Ýskandanivya ülkeleri geliyor.

 

Yahudi üreticiler, Gazze saldýrýlarýndan önce boykot olmadýðýný kaydederek, "her geçen gün daha kötüye gidiyor, hergün boykot çaðrýsý yapan sesler daha da yükseliyor" diyerek Ýsrail hükümetinin önlem almasýný istediler.

 

Öte yandan, Ýsrail ve Amerikan ürünlerine karþý boykot çaðrýlarý ve katýlým her geçen gün artýyor.

 

Malezya ve Norveç gibi ülkelerde boykot resmi bir boyut kazanýrken, dünyanýn her köþesinde sürekli seslendirilen boykot çaðrýlarý daha geniþ kitlelere ulaþýyor.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...