Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gül, Bush'a tarihi bir cevap verdi

 

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ABD baþkaný George Bush'un Hamas'ý PKK ile kýyaslamasý karþýsýnda öyle bir cevap verdi ki...

 

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, BM Güvenlik Konseyi'nin ateþkes çaðrýsýna kulak vermeyen Ýsrail üzerinde nüfuzunu kullanmasý için önceki gün ABD baþkaný George Bush'u aradý.

 

Saat farký nedeniyle görüþme dün gerçekleþti. Gül, telefonda Ýsrail'in orantýsýz güç kullandýðýný, baþta kadýnlar ve çocuklar olmak üzere çok sayýda sivilin hayatýný kaybettiðini anýmsattý.

 

Abdullah Gül, BM çaðrýsýný Ýsrail'in dikkate almamasýnýn da kabul edilemeyeceðini belirtip, "Saldýrýlar devam ederse bu bölgeye sýçrayacak. Zaten Lübnan sýnýrýnda bu görülmeye baþlandý. Ortadoðu'da barýþ umudu kaybolmamalý, Filistinliler arasýndaki bölünmüþlüðün giderilmesi gerek. Önce bölgede hemen ateþkes ilan edilmeli ve Gazze'ye insani yardýmlar acil ulaþtýrýlmalý. Bunda ABD de etkisini kullanmalý" mesajý verdi. Hamas'ýn roket saldýrýlarýna son vermesi gerektiðini belirten Bush ise "Bu terörizmdir. Bunu en iyi PKK ile mücadele eden siz anlamalýsýnýz" dedi. Gül ise Türkiye'nin de roket saldýrýlarýný doðru bulmadýðýný, bunun Hamas'a da aktarýldýðýný belirtti, "TSK'nýn, ABD'nin desteðiyle süren PKK'ya yönelik operasyonlarýnda bir tek sivil dahi ölmemiþtir. Bunu Irak'taki Amerikan askerleri de bilmektedir" dedi.

 

(Sabah) 11 Ocak 2009, Pazar, ZAMAN

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...