Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Senin Saçlarýn Daha Güzel Gazze!

 

 

Gazze uyan geç kaldýn okula. Erken yat diyorum sana. Uykunu alamýyorsun. Gazze uyan yüzünü yýka kýzým.

 

Gazze kahvaltýn hazýr hala uyanmadýn mý? Sütün soðuyor ama.

 

Gazze pazarlýk yok! Tabaðýndakiler bitecek, az bir þey koydum zaten. Hadi kýzým oyalanma okula geç kalýyorsun.

 

Gazze çantan hazýr mý? Kitaplarýn çantanda mý?

 

Annen seni bekliyor taraðý ve tokalarýný al. Ýstediðin renkleri alabilirsin. Biraz sabret aðlama hemen. Saçlarýn içiçe geçmiþ. Açýlmazsa sonra daha çok acýtýr.

 

Gazze çýkýyoruz kýzým. Derslerine dikkat et, öðretmenine iyi kulak ver. Merak etme gelirim, seni ne zaman okulda býraktýk kýzým? Her zaman ayný þeyi söylüyorsun. Tamam geç kalmam. Üzerine bir þeyler giymeden bahçeye çýkma Gazze. Hava çok soðuk, hasta olursun.

 

Ýyi dersler Gazze.

 

**

 

Okul nasýl geçti kýzým? Beslenme çantandakileri yedin mi Gazze?

 

Tamam giderken dergi alýrýz kýzým. Ama bu sefer diðerinden alalým hep ayný dergiyi tutturuyorsun Gazze. Hem bak o kýz hiç bize benzemiyor. Saçmalama kýzým senin saçlarýn daha güzel. Hem herkesin saçlarýnýn düz ve sarý olmasý gerekmiyor.

 

Senin saçlarýn daha güzel Gazze.

 

Tamam bugün birlikte okuruz kýzým. Þiir de okuruz Gazze.

 

Gazze annene yardým edecek misin mutfakta? Tamam çorbayý sen karýþtýr kýzým. Fazla televizyona takýlmak yok ona göre. Ödev verdi mi öðretmenin? Yardým ederim kýzým.

 

Sümeyye’lere hafta sonu gideriz Gazze. Ona da dergi alýrýz elbette.

 

**

 

Kýzým bu saatte dýþarý çýkýlmaz.

 

Gazze onlar havai fiþek deðil kýzým. Onlar bomba! Ýçeri gir kýzým pencereden bakma. Gökyüzünde parlayan her þey bomba Gazze.

 

Misket, bombanýn adý Gazze.

 

Bombanýn adý misket.

 

**

 

Akþam erken yat Gazze olmaz mý? Üstünü açýp duruyorsun geceleri, dikkat et.

Ama ölme Gazze lütfen.

 

Gazze ölme…

 

Ölme kýzým.

 

 

Tarik Tufan - 09.01.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...