Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

SON DAKÝKA: Ýsrai'in ateþkes çaðrýsýný kabul ettiðinin açýklanmasýnýn ardýndan Gazze'de çatýþmalar yeniden baþladý. Ýsrail, 11:00-14:00 saatleri arasýnda geçici ateþkes ilan ettiðini ve bu saatlerde bombalama yapmayacaðýný açýklamýþtý. Saat 14:00 itibari ile Ýsrail yeniden Gazze'yi bombalamaya baþladý.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, Ýsrail'in ateþkes önerisini kabul ettiðini açýkladý. Ancak Ýsrail'den yapýlan açýklamada ateþkes önerisinin 'koþullu' kabul edildiði belirtildi. Uluslararasý haber ajansý AP, Türkiye'ye çok uluslu güç oluþturma görevi verileceðini duyurdu.

 

Ýsrail Baþbakaný Ehud Olmert'in ofisinden yapýlan açýklamada, Mýsýr'ýn önerisinde “Gazze'den terör saldýrýlarý düzenlenmesini ve Gazze Þeridi'ne silah kaçýrýlmasýný durdurmayý amaçlayan çözümün” de yer aldýðý belirtildi.

 

FÝLÝSTÝN DE ATEÞKES ÖNERÝSÝNÝ KABUL ETTÝ

Sarkozy Filistin tarafýnýn da Fransa ve Mýsýr'ýn sunduðu ateþkes önerini kabul ettiðini açýkladý.

 

FRANSA-MISIR BARIÞ PLANI

Fransa ve Mýsýr'ýn ateþkes planýna göre Ýsrail 8 gün içinde Gazze'den çekilecek.

 

4 ya da 5 gün içinde Mýsýr ile Ýsrail arasýnda sýnýrlarýn güvenliði konusunda bir anlaþmanýn saðlanacak.

 

Esad Hamas'a Ýsrail'e roket saldýrýlarýný durdurmasý için baský yapacak

 

SURÝYE DE ATEÞKESE DESTEK VERÝYOR

Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin dün Þam'da görüþtüðü Suriye Cumhurbaþkaný Beþar Esad'ýn da Mýsýr planýný desteklediði belirtildi. Esad Hamas'a Ýsrail'e roket saldýrýlarýný durdurmasý için baský yapacak

 

Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek, barýþ planýný Sarkozy ile dün düzenledikleri ortak basýn toplantýsýnda açýklamýþtý.

 

680 FÝLÝSTÝNLÝ ÖLDÜ

Ýsrail, Hamas'ýn roket saldýrlarýný gerekçe göstererek 27 Aralýk'ta Gazze Þeridi'ne hava saldýrýsý baþlatmýþ, daha sonra kara harekatýna geçmiþti. Bu saldýrýlar sýrasýnda yaklaþýk 680 Filistinli hayatýn kaybederken, 3 bine yakýn Filistinli de yaralanmýþtý.

 

Link to comment
Share on other sites

Israil okullari(Hatta kordinatlari yanlislik olmasin diye verildigi halde), hastaneleri, yerlesim yerlerini bombaladi. Diyebiliriz ki Israil Hamas askerleri haricinde kim varsa öldürdü. Eger Ateskes yapiyorsa stratejiktir. Bati tepki vermeye mecbur kalinca bu sefer politik olarak amacina ulasmaya calisacaktir.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...