Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Anne-babalar DÝKKAT !

 

Dükkanlar ve oyuncak üreticileri, kýzlar için özellikle pembe renkli oyuncaklar üreterek ýsrarcý prenseslerden oluþan bir jenerasyona sebep olmakla suçlanýyor.

 

Uzmanlar "pembe salgýný" olarak tanýmladýklarý bu durumun kýz çocuklarýnýn beynini yýkadýðýný ve basmakalýp cinsiyet fikirlerini empoze ettiðini öne sürüyor. Kýzlarýn daha üç yaþýna gelmeden pembe renge baðlandýklarýný ve pembe dýþýnda giysi ve oyuncaklarý reddeder hale geldiði de iddia ediliyor. Bazý uzmanlarsa pembenin yaygýnlaþmasýnýn kýz çocuklarýný pazarlama hilelerinin hedefi haline getirdiðini belirtiyor.

 

Telegraph'da yer alan bilgilere göre, bu sorun aileler ve eðitmenler tarafýndan etraflýca tartýþýlyor. Çoðunluk pembe rengin empoze edilmesinden ve pembe dýþýnda bir þey bulmanýn neredeyse imkansýz olduðundan þikayetçi. Bu durum üzerine anne ve bebek ürünleri üzerine yoðunlaþan bazý markalar alternatif renkler sunmaya baþladý.

 

Bu pembe tutkusunun sebepleri üzerine bilim adamlarý da ayrý görüþler besliyor. Bazýlarý durumu sosyal koþullanmaya baðlýyor, bazýlarý ise fiziksel baðlantýsý olduðunu öne sürüyor.

 

ZAMAN ONLÝNE

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...