Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Barýþ için asker gönderebiliriz

 

Bakanlar Kurulu toplantýsý sona erdi. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, açýklama yapýyor. Ýþte Bakan Çiçek'in açýklamalarýdan önemli satýr baþlarý:

 

 

 

 

Barýþa katký saðlayacaksa bölgeye Türk askeri gönderebiliriz. Barýþ için bölgeye asker göndermeye 'hayýr' demeyiz.

 

 

 

Ateþkes saðlanmalý, insani yardým bölgeye ulaþtýrýlmalý

 

 

Baþbakan Erdoðan dünya liderleri ile telefonla görüþtü.

 

 

Hamas tarafý ile temas kuruldu

 

 

Harekat sonucu yaralanan Filistinlilerden bir kýsmýnýn tedavisini Türkiye'de yaptýracaðýz.

 

 

 

Türkiye yoðun diplomatik faaliyetleri sürüyor.

 

 

 

Yarýn konuyu Meclis gündemine getireceðiz.

 

 

 

Nazým Hikmet'in vatandaþlýðýna döönmesi için kararname hazýrlandý.

 

Bakanlar Kurulu, Ýsrail'in Gazze'ye yönelik saldýrýsý ve diðer geliþmeleri görüþmek üzere toplanmýþtý.

 

05.01.2009

 

YeniSafak

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...