Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fuhuþ yasaklanýyor

 

Norveç hükümeti, Ýsveç'i örnek olarak, fuhþa yasak getiriyor. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Norveç'te para karþýlýðý bir kadýnla birlikte olan erkeðe, 6 aydan bir yýla kadar hapis ve para cezasý verilebilecek.

 

106 yýldýr fuhþun serbest olduðu Norveç, kararýnda, 1999’da fahiþelik ve fuhþu yasaklayan Ýsveç’i örnek aldý. Ülke içinde fuhuþ yasaklanýrken, yurt dýþýnda fuhþa karýþan Norveçliler de ayný þekilde cezalandýrýlabilecek.

 

Fuhuþ yapan kadýnlara yardým amacýyla çalýþan Oslo’daki Kadýn Evi’nin yetkilisi Olav Legdene, "sokakta fuhuþ yapan kadýnlarýn yarýsýnýn doðu Avrupa ülkelerinden geldiðini, yüzde 40’ýný da Nijeryalýlarýn oluþturduðunu" kaydetti. Legdene, merkez olarak bu kadýnlara yardým etmeye çalýþtýklarýný, Norveç hükümetinin de ayný amaç için yaklaþýk 1 milyon avro kaynak ayýrdýðýný belirtti.

 

 

Hürriyet - 30.12.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...