Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Filistin'i sorumlu tuttu

 

Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Orta Doðu'daki gerginliðin artmasýndan sadece radikal Hamas örgütünü sorumlu tuttuðunu söyledi.

 

Alman hükümetinin sözcü yardýmcýsý Thomas Steg, yaptýðý açýklamada, Merkel’in Ýsrail Baþbakaný Ehud Olmert ile yaptýðý telefon görüþmesinde, bölgedeki yeni geliþmelerden 'açýkça ve sadece' Hamas örgütünün sorumlu olduðu konusunda kendisiyle görüþ birliði içinde olduðunu dile getirdiðini söyledi.

 

Sorunun sadece bölgede iki devletli bir çözüm yoluyla ortadan kaldýrýlabileceðini ifade eden Steg, 'Baþbakanýmýz, Orta Doðu’daki durumun deðerlendirilmesinde sebeplerin ve etkilerin çarpýtýlmamasýna ve unutulmamasýna büyük önem vermektedir' diye konuþtu.

 

Hamas’tan Ýsrail’e yönelik füze saldýrýlarýna bir an önce ve sürekli bir þekilde son vermesi çaðrýsýnda bulunduðunu kaydeden Steg, Ýsrail’in Gazze Þeridi’ne düzenlediði saldýrýlar sýrasýnda sivil kayýplarýn olmamasý için özen gösterdiðine inandýðýný sözlerine ekledi.

 

Hürriyet - 29.12.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...