Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ben kendimi bildim bileli, bu mesele tartisiliyor. Her sene 1-2 kere böyle haberler cikiyor. Iste bir tane daha:

 

 

---------------

 

Michael Jackson Müslüman mý?

 

 

Pop yýldýzý Michael Jackson'ýn Müslüman olduðu iddia edildi. The Sun gazetesinin ve El Arabiya televizyonunun haberine göre, son yýllarda yasal ve mali konularda çektiði sýkýntýlarla gündeme gelen þarkýcý, ABD'nin Los Angeles kentinde bir müzisyen arkadaþýnýn evinde Ýslam dinine geçti.

 

Jackson’ýn, dinini deðiþtirmesine Müslüman olduktan sonra adýný Yusuf Ýslam yapan þarkýcý Cat Stevens da tanýklýk etti. Michael Jackson’ýn, Ýslam dininin kurallarý gereði þahadet getirdiði ve ismini Mikael olarak deðiþtirdiði de kaydedildi.

 

Son yýllarda mali sýkýntý çeken Amerikalý þarkýcýnýn baþý yasal konularda da derde girdi. Bahreyn Prensi Þeyh Abdullah Bin Hamad El Halife, Amerikalý ünlü pop yýldýzý Michael Jackson’a, albüm anlaþmasýný yerine getirmediði için Ýngiliz mahkemesinde dava açtý.

 

Prensin avukatý Behkum Tanki, Londra Yüksek Mahkemesi’ne yaptýðý baþvuruda, müvekkilinin, Michael Jackson’a yeni bir albüm çýkarmasý, otobiyografi yazmasý ve konser vermesi için 2005 yýlýndan bu yana ödemeler yaptýðýný, ancak Jackson’ýn, anlaþmasýný yerine getirmediðini öne sürmüþtü.

 

Avukat, Þeyh Abdullah’ýn Michael Jackson’ý, çok ciddi mali sýkýntýlar içinde olduðunun ortaya çýkmasýndan sonra finansal olarak desteklediðini belirtirken, davalý taraf ise geçerli bir anlaþma olmadýðýný, yapýlan ödemelerin 'hediye' olduðunu savunuyor.

 

Michael Jackson, çocuklara taciz davasýndan yargýlanarak, beraat ettiði 2005’ten sonra kraliyet ailesinin konuðu olarak Bahreyn’de kalmýþtý.

 

 

Hürriyet - 22.11.2008

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

Alman televizyonunda da söylemislerdi...

 

güya... taciz davasindan sonra, kendisini korumalariyla desteklemeye söz veren Jakson un kadesi, müslüman oldugu icin, Michael Jakson´un bu korunmadan faydalanabilmesi icin müslüman olmasini sart kosmus..

 

Allah bilir. Kendisi cikipta ben müslüman olsum demedi ama olmadimda demedi..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...