Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yine DOÐAN yine YALAN

Milliyet gazetesi, Fethullah Gülen her söz konusu olduðunda çarpýtýlabilecek bilgi kýrýntýlarýný derleyip hukuki temel aramaksýzýn haberleþtiriyor.

 

Aydýn Doðan'ýn sahibi olduðu gazete, bugün de yine benzer bir dezenformasyona imza atmýþ. Çünkü habere konu edilen ihbar, 30 Ekim 2008'de takipsizlikle sonuçlanmýþ. Ama Milliyet bu takipsizliði kasýtlý olarak görmezlikten gelmiþ.

 

Ýþte olayýn içyüzü:

 

Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn bir ihbar üzerine Fethullah Gülen hakýnda baþlattýðý incelemede takipsizlik kararý verdiði ortaya çýktý.

 

Edinilen bilgiye göre, takipsizlik kararýnda Gülen'in hakkýnda benzer iddialarla açýlan davalarda verilen beraat kararýnýn onandýðý ifade edildi.

 

Milliyet'te "Gülen'e sürpriz soruþturma" baþlýðýyla verilen haberlerde, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn bir ihbar üzerine bir ay önce soruþturma baþlattýðý belirtilmiþti. Ancak, haberlerin gerçeði yansýtmadýðý ve ortada halen yürütülen bir soruþturma olmadýðý ortaya çýktý.

 

Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn Terör ve Organize suçlara bakmakla görevli Cumhuriyet Savcýsý Cemil Tuðtekin'in, Gülen hakkýndaki ihbarýn asýlsýz olduðunu belirterek 30 Ekim 2008 tarihinde takipsizlik kararý verdiði öðrenildi.

 

Yargýtay Ceza Genel Kurulu, Gülen hakkýnda terörle mücadele kanuna muhalefetten açýlan davada Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin verdiði beraat kararýný onamýþtý. Metin Arslan- Ankara

 

Samanyoluhaber.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...