Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kurtuluþ Savaþý'nýn son gazisi Mustafa Þekip Birgöl yaþamýný yitirdi.1. Ordu Komutanlýðýndan verilen bilgiye göre, rahatsýzlýðý nedeniyle GATA Haydarpaþa'da tedavi gören Mustafa Þekip Birgöl (105), bu sabah hayatýný kaybetti. Birgöl, 14 Kasým Cuma günü Selimiye Camisi'nde öðle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardýndan, Karacaahmet Mezarlýðý'nda defnedilecek.

 

GAZÝMÝZÝN ÖZGEÇMÝÞÝ

 

Ýstanbul Üsküdar’da 1903 yýlýnda doðan Mustafa Þekip Birgöl’ün babasý ve dedesi, deniz subayý idi. Ýlkokulu Hasanpaþa, ortaokulu Bursa Iþýklar Askeri Okulu’nda, liseyi Edirne Kuleli Askeri Lisesi’nde okuyan Mustafa Þekip Birgöl, daha sonra Harp Okulu’na girdi.

 

Birgöl, 7 kuþaktan deniz subayý olan dedelerinin aksine, 15. Fýrka 45. Alay’dan Piyade Mülazým (Asteðmen) rütbesi ile Afyon Cephesi’nde Kurtuluþ Savaþý’na katýldý. Büyük Taarruz’da da bulunan Mustafa Þekip Birgöl, 9 Ekim 1922’de düþmanýn Ýzmir’e dökülmesinin ardýndan Samsun’daki kýtasýna döndü. 1928 yýlýna kadar Samsun’da görev yapan Mustafa Þekip Birgöl, daha sonra Sarýkamýþ, Bayburt ve Muðla’da görev yaparken, Kurtuluþ Savaþý’ndan sonra çýkan bazý ayaklanmalarýn bastýrýlmasýnda fiilen görev yaptý.

 

Çanakkale Eðitim Alayý, Ezine Dað Tugayý ve Gelibolu 4. Tümen’de de görev yapan Mustafa Þekip Birgöl, 13 Eylül 1952 yýlýnda Albay rütbesinde iken emekli oldu.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...