Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gülen Hocaefendi'den 2 çarpýcý tespit

Ahmet Kurucan, Fethullah Gülen Hocaefendi'yi dinledi ve yazdý...

 

- "Sigara içmediði halde sigara içenlerle ayný atmosferi paylaþanlar saðlýklarýna verdikleri zarardan dolayý onlarý mahkemeye vermeli ve davacý olmalýlar. Eðer sigara içen baba ise, karýsý, çocuðu hiç fark etmez, dava açabilmeliler."

 

- "Koca dayaðý yiyen kadýnlar, eðer ortada çocuklarý olmasa boþansýnlar derdim."

 

- "Kocanýn karýsýný dövmesinin 'kuvvetli zayýfý her zaman ezer" zalim felsefesinden ne farký var? Siz bana siyerde Efendimiz (sas)'in, hanýmlarýna bir tek fiske attýðýný gösterebilir misiniz? Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer gibi cahiliyenin içinden çýkmýþ insanlarýn hanýmlarýna attýklarý bir tek tokat var mý? Demek Müslümanlýklarýyla cahiliyeye ait her þeylerini terk etmiþler."

"Hatta kocasý tarafýndan dövülen kadýnlar judo, karate, tekvando kurslarýna gitse. Kocasý bir tokat vuruyorsa, o da iki tokatla karþýlýk verse." Bunu tebessümünden hareketle þaka olarak algýlayabilirsiniz; ama arkasýndan söylediði cümle bu algýya hayýr diyor. "Dövme haksýz yere yapýlan fiilî bir saldýrýdýr ve suçtur. Bu saldýrýya karþý nefsi müdafaa meþrûdur. Hatta müdafaa etmeme ayrý bir suçtur denebilir."

 

 

Yazisin tamamini okumak isteyenler icin link:

 

http://www.samanyoluhaber.com/haber-122556.html

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...