Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþbuð'dan Çölaþan'a teklif

Emin Çölaþan’ýn yeni kitabý "Her Kuþun Eti Yenmez" ilginç olaylarý anlatýyor.

 

Gazeteci Emin Çölaþan’ýn, ‘’Her Kuþun Eti Yenmez’’ adýný verdiði yeni kitabý piyasaya çýktý. Ýþsiz kaldýðý dönemde yaþadýklarýný anlatan Çölaþan yeni kitabýna, ‘’Bu kitapta size, iþsiz býrakýlan bir gazetecinin Aðustos 2007 ile Aðustos 2008 arasýndaki bir yýllýk dönemde yaþadýklarýný, duygularýný anlatmaya çalýþacaðým’’ diyerek baþladý.

 

BAÞBUÐ’DAN KORUMA ÖNERÝSÝ

 

Kitapta yer alan en ilginç bölümlerden biri, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð’un, Emin Çölaþan’a ‘’Koruma görevlisi’’ teklifi yapmasý oluþturdu. Çölaþan, Orgeneral Baþbuð’un, Kara Kuvvetleri komutaný olduðu günlerde yaþanan bu olayý, kitabýnda þöyle anlattý:

 

‘’30 Aðustos 2007 gecesi Genelkurmay resepsiyonu var. Ben de davetliyim. Orada Genelkurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt ile karþýlaþtým. Kovulma olayýnýn üzerinden sadece 16 gün geçmiþti. Kendisinden bir (Geçmiþ olsun, üzüldük) sözü bekliyorum, hiçbir þey söylemedi. Orada bir ara, Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Ýlker Baþbuð ile de karþýlaþtým. Yanýna davet etti. Belki bir saat konuþtuk. Bir ara kulaðýma eðildi ve (Emin bey korunuyor musunuz? Korumanýz yoksa, biz bu görevi üstleniriz. Siz bu millet için çok þey yaptýnýz. Sizi korumak bizim görevimiz) dedi. Korumam vardý, teþekkür ettim. Baþbuð’un bu sözleri beni çok duygulandýrdý. En azýndan Büyükanýt gibi ilgisiz kalmamýþtý.‘’ (Gazeteport)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Insanin aglayasi geliyor. Sen kim oluyorsun da milletin askerini, milletin parasini kafana göre begendigin bir adamin korumasina veriyorsun? Bu ne jakoben, ve zorba bir kafa yapisi! Olacak is degil. Bunlar halki sürü olarak gören, kendilerini de lider sanan, baskici, kaba, menfaatci, narsist insanlar. Düsünün bizi bunlar koruyor!

 

Allah serlerinden muhafaza eylesin.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...