Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mevsim geçiþlerinde, özellikle de kýþa girerken insanlarýn kendilerini daha kötü, daha sýkýntýlý hissettikleri bilinen bir gerçek. Ancak bilinmeyen bunun altýnda yatan asýl neden. Neyse ki Kanadalý bilim adamlarý, zaman zaman kýþ depresyonu olarak da bilinen ruh hali deðiþikliklerinin nedenlerini bizler için daha anlaþýlýr hale getirdi.

 

KIÞ DEPRESYONU

Kanadalý Bilimadamlarýna göre, insanlarý depresyona sürükleyebilen, deyim yerindeyse elden ayaktan kesen kýþ depresyonu, günlerin kýsalmasýndan ve bunla iliþkili olarak güneþ ýþýðýnýn da azalmasýndan kaynaklanýyor. Uzmanlar, gün ýþýðý azaldýkça beyinde ruh halini düzenleyen ve çoðu zaman mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonini taþýma görevi üstlenen bir proteinin seviyesinin de azaldýðýný ve insanlarýn kendilerini daha kötü hissetmeye baþladýklarýný söylüyor. Bu yüzden de insanlar enerjilerini yitiriyor, çok yemeye baþlýyor ve daha fazla vakitlerini uyuyarak geçirmek istiyor. Yani kýþ depresyonunun altýnda deðiþen beyin kimyasý yatýyor.

 

ensonhaber.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...