Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yeni Asýr gazetesi'nde yer alan habere göre, müzik sektörünü batma noktasýna getiren "MP3" konusunda, Diyanet ve ilahiyatçýlar "Ýnternetten korsan MP3 indirmek kul hakkýna giriyor ve günah" görüþünde birleþti.

 

1990'lý yýllarla birlikte, bilgisayarda insan kulaðýnýn duyamayacaðý frekanslarýn silinmesi ve böylece bir þarkýnýn birkaç megabit veriye dönüþtürülmesinin yolu açýldý. Bu teknolojiyle oluþturulan MP3 dosyalar, artýk tüm dünyada hiç bir bedel ödemeksizin internetten indiriliyor. Yeni albümlerden klasiklere kadar her tür müzik de bu yolla edinilebiliyor.

 

Haklarýný korumaya çalýþan müzik yapýmcýlarý ve sanatçýlara bir destek de Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu'ndan geldi. Bir baþkasý tarafýndan üretilmiþ herhangi bir ürünün rýzasý olmadan alýnamayacaðýný, internetten indirilemeyeceðini söyleyen Bardakoðlu, "Telif haklarýna riayet, dinen gereken bir husus. Çünkü emeðe saygýnýn bir parçasý. Telif haklarýný korumamýz lazým. Baþkasýnýn yazdýðýný onun izni, onayý olmadan indirerek onu kendinize mal etmek doðru deðil. Bir insanýn emeðinin rýzasý dýþýnda elinden alýnmasý doðru deðil" dedi.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...