Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hazret-i Ömer, halifeliði sýrasýnda bir gece asayiþi kontrol için Medine sokaklarýnda dolaþýyordu. Gecenin karanlýðýnda önünden geçmekte olduðu bir evden yüksek sesler iþitti. Bir anne kýzýna þöyle diyordu;

- Kýzým, yarýn satacaðýmýz süte su karýþtýr!

- Anne, Halife süte su karýþtýrmayý yasak etmedi mi?

- Kýzým, gecenin bu saatinde Halifenin nerden haberi olacak, o þimdi yataðýnda yatýyor.

- Anne! Anne! Halife uyuyor, haberi olmaz diyorsun! Her þeyi bilen, gören ve her þeye kâdir olan Allahü teâlâ bizi görüyor, hâlimizi biliyor! Hilemizi insanlardan gizleyebiliriz, fakat her þeyi bilen ve gören Allah’tan nasýl gizlersin?

 

Hazret-i Ömer, bu kýzýn güzel ahlakýna çok hayran kaldý. Bu durumu hanýmýna da anlattý. Sonra da, o kýzý oðlu Asým ile evlendirdi. Asým’ýn bu kadýndan bir kýzý oldu. Bu kýzdan da âdil halifelerden Ömer bin Abdülaziz hazretleri doðdu.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...