Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Deniz Feneri Davasý Bitti

 

 

Almanya'da görülen ve Türkiye'de büyük yankýlarý olan Deniz Feneri Derneði davasý bitti. En aðýr ceza Mehmet Gürhan'a verildi.

 

Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasýnda karar verildi. Mehmet Gürhan 5 yýl 10 ay, Mehmet Taþkan 2 yýl 9 ay ve Firdevis Ermiþ 1 yýl 10 yýl hapis cezasý aldý. Ermiþ'in cezasý tecil edildi. Yargýlama baþlamadan önce Alman makamlarýyla sanýklar, itiraflar dikkate alýnarak Gürhan’a en fazla altý yýl (üst sýnýr), Taþkan’a üç yýl, Ermiþ’e de iki yýl tecilli hapis cezasý verilmesinde anlaþmýþlardý.

 

 

 

-EN BÜYÜK DOLANDIRICILIK OLAYI-

 

Alman hakim, davanýn önemi nedeniyle kararla birlikte ilginç açýklamalarda bulundu. Hakim, bugün karara baðlanan davanýn Almanya tarihinin en büyük dolandýrýcýlýk olayý olduðunu vurguladý. Hakim ayrýca bu davayla ilgili Türk basýnýnda çýkan birçok haberin gerçeði yansýtmadýðýný ve siyasi baský için kullanýldýðýný da belirtti.

 

Sanýklar, Deniz Feneri e.V.’ye baðýþlanan milyonlarca avroyu amaç dýþý kullanarak, teþekkül halinde dolandýrýcýlýk ve emniyeti suiistimal suçlarýndan yargýlanýyordu. Yargýlama sürecinde, 2002-2007 arasýnda Deniz Feneri e.V.’ye ait 42 milyon avronun en az 16 milyonunu nakit olarak kuryelerle Türkiye’ye yollandýðý, baðýþ paralarýyla þirket kurulmasý, gayrimenkul alýmý türü ticari iþler yapýldýðý, paranýn çok azýnýn yardým için kullanýldýðý iddia edildi. Savcýlara göre, sanýklarýn derneði en az 11 milyon 737 bin avro zarara uðrattýðý kanýtlandý; resmi ve fiili muhasebe kayýtlarýna göre kasada 2.8 milyon avro da açýk bulunduðu belirtildi.

 

 

AKTIF HABER, 17.09.2008

Link to comment
Share on other sites

Deniz Feneri E.V davasýnda karar açýklandý

 

 

Almaya'daki Deniz Feneri davasýnda karar açýklandý. Mahkeme baþkaný Türkiye'de yapýlan haberleri ve yayýnlarýn gerçeði yansýtmadýðýný söyledi.

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfaya Dön

 

 

 

 

 

Deniz Feneri E.V davasýnda karar açýklandý

 

 

Almaya'daki Deniz Feneri davasýnda karar açýklandý. Mahkeme baþkaný Türkiye'de yapýlan haberleri ve yayýnlarýn gerçeði yansýtmadýðýný söyledi.

 

Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nde görülen Deniz Feneri e.V. davasýnda hakim kararýný açýkladý. Mahkeme, sanýk Mehmet Gürhan'a 5 yýl 10 ay, Mehmet Taþkan'a 2 yýl 9 ay ve Firdevsi Ermiþ''e 1 yýl 10 ay hapis cezasý verdi. Firdevsi Ermiþ tutuklu süresi göz önünde bulundurulduðu için duruþma sonunda serbest býrakýlacak.

 

Öte yandan mahkeme baþkaný Türkiye'de yapýlan haberlerin büyük bir bölümün gerçekleri yansýtmadýðýný ve bu haberlerin siyasi baský için kullanýldýðýný söyledi.

 

Mahkeme baþkaný açýklamalarýna devam ediyor.

 

 

Moral Haber, 17.09.2008

Link to comment
Share on other sites

Abi olayin icyüzünü bilmiyorum. Art niyet olduguna inanmak istemiyorum ama biz müslümanlar cok safiz. Bu kadar taninmis bir müslüman dernegi nasil kasada bu kadar acik verir, nasil o parayi baska islerde kullanir, inanamiyorum. Müslümanlar birseyi tam anlamadilar:

Abicim biz müslüman olarak her müslümani temsil ediyoruz, bir halt islendiginde bundan her müslüman, özelliklede yardim faaliyetlerinde bulunan diger cemiyetlerde zarar görür. Bu olay deniz feneri derneginde bu sorumlulugun cok az gelistiginin bir göstergesi. Bunun hesabini nasil verecekler bilemiyorum. Dolandirdilar dolandirmadilar ayri mesele, ama ortada kesinlikle bir acemilik, is bilmezlik var. Su anda tüm müslüman dernekler zan altinda kaldi, zaten milletin cebinde akrep var!

 

Yazik diyorum....

 

adem

Link to comment
Share on other sites

isin boyutlarinin geldigi noktaya bak. Basbakan dahil herkese zarari dokundu. Din düsmanlari bunu bir kampanya haline getirdiler ve kamu vicdabini yaradilar. Amac belli: müslüman derneklere para vermeyin artik, hayir faaliyetleri dursun, toplumsal birlik zarar görsün. Insallah bu sayede biraz akillar baslara gelir.
Link to comment
Share on other sites

Deniz feneri icersinde belki böyle art niyetli insanlar olabilir belki birsey demek istemiyorum yinede. ama su bir gercek biz müslümanin acigini arayan insanlar cok fazla, cok daha dikkatli olmak gerekiyor, bu islam adina acilmis bir yara daha, islam vermenin nekadar önemli oldugunu vurgularken, bu tür olaylara sahit olan insanlar artik vermenin bile süpheli oldugunu düsünücekler ve belkide kendilerini vermekden geri cekecekler. Yazik evet gercekden cok yazik. bunlara firsat vermemek lazim.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...