Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Büyük patlama" deneyi baþladý

 

 

Dünyanýn en büyük parçacýk hýzlandýrýcýsý "Büyük Hadron Çarpýþtýrýcýsý" (LHC), 13,7 milyar yýl önce meydana geldiði düþünülen Büyük Patlama'dan hemen sonraki baþlangýç þartlarýný oluþturarak maddenin sýr perdesini aralayabilmek amacýyla faaliyete geçirildi.

 

 

Aralarýnda Türklerin de bulunduðu 5 binden fazla fizikçi ve mühendisin 10 yýlý aþkýn süredir üzerinde çalýþtýðý proje, son yýllarýn en büyük bilim projesi olarak gösteriliyor. LHC, Fransa-Ýsviçre sýnýrýnda, Cenevre yakýnlarýnda, yerin 100 metre altýnda 27 kilometrelik dairevi bir tünel olarak inþa edildi.

 

Deney baþladýktan sonra, tünel çevresinde bulunan 4 büyük algýlayýcýdan ikisi Atlas ve CMS, "Higgs bozonunun izini sürecek". Bu parçacýðýn diðer bazý parçacýklara kütle kazandýrdýðý düþünülüyor. Bu deneyde Higgs bozonu tespit edilemezse teorik fizik alt üst olabilir.

 

 

Hürriyet - 10.09.2008

Link to comment
Share on other sites

Bu proje sanirim, evrenin sirlarini cözmeye dair bir Projeymis, insallah evrenin güzellikleri kesf edip, bunlarin hic birinin kendi kendine olamiyacagini idrak edip cogu müslüman olur insallah. Projeden elde edilebilecek en güzel sonuc bu olmali...
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...