Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýstanbul Bayezid meydanýndaki Türk Vakýf Hat Sanatlarý Müzesi'nde ziyarete açýlan Kutsal Emanetler, ziyaretçilerini Asr-ý Saadet'e götürüyor.

 

Peygamber Efendimiz (sas)'in mübarek saçýnýn, kabir topraðýnýn ve kuþaðýnýn da bulunduðu sergi, Peygamber hasretiyle yanan gönüllere adeta su serpiyor. 1995'ten beri Ramazan ayýnýn ilk cuma günü açýlan Kutsal Emanetler sergisi, Efendimiz'e ait birçok hatýrayý da beraberinde getiriyor. Sergide, Peygamberimiz'in örgü haline getirilmiþ mübarek Saç-ý Þerifi, istiridye içinde muhafaza edilen Sakal-ý Þerifi, kabir topraðý, içi kapitoneli Zýbýn-ý Saadeti'nin bir parçasý ve cam bir tüp içindeki Kuþak-ý Þerifi'nin yaný sýra, yazýlýþ tarihi bilinmeyen el yazmasý Kur'an-ý Kerim de yer alýyor. Ayrýca Mýsýr Hýdivi Muhammed Tevfik Paþa'nýn yaptýrdýðý orijinal Kâbe kapýsý örtüsü de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Sergi, pazar ve pazartesi hariç her gün, 09.00-16.00 saatleri arasýnda ücretsiz gezilebiliyor. Hüseyin Keleþ, Ýstanbul

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...