Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

BABAM VE BEN

 

BÝR GÜN SUSMAYI ÖÐRENDÝM. ÖYLE BÝR SUSTUM KÝ BELKÝ SONSUZA KADAR

 

SUSACAKTIM. ÇÜNKÜ SUSMAK BENÝM KÜÇÜCÜK DÜNYAMDA BABAMLA KURDUÐUM

 

ÝLETÝÞÝM TARZIYDI.

 

 

 

BABAM AKÞAMLARI EVE YORGUN DÖNERDÝ. BEN BÜTÜN GÜN EVDE SIKILIR ONUN

 

GELÝÞÝNÝ ÝPLE ÇEKERDÝM. DAHA O KAPIDAN GÝRER GÝRMEZ BOYNUNA ATILIR

 

ONUNLA OYNAMAK ÝSTERDÝM. BABAM SARILIR, ÖPER SONRA DA, HADÝ ODANA

 

GÝT, DERDÝ. YEMEK HAZIRLANINCA ANNEM ÇAÐIRIR BU DEFA MASADA BÝR ARAYA

 

GELÝRDÝK BABAMLA. ONLAR ANNEMLE KONUÞURKEN BEN ARAYA GÝRER, SESÝMÝ

 

DUYURAMAYINCA DA BAÐIRIRDIM.

 

 

 

BABAM SÝNÝRLENÝR, 'BÜTÜN GÜN ÝNSANLARA KAFA PATLATMAKTAN BUNALDIM,

 

BÝRDE SEN KAFAM I ÜTÜLEME!' DERDÝ.

 

 

 

ANNEM DE 'BÜTÜN GÜN ZATEN SENÝNLE UÐRAÞTIM, BÝR ÇÝFT LAF DA MI

 

KONUÞTURTMAYACAKSIN BABANLA?' DÝYE ÇIKIÞIR, BENÝ ODAMA GÖNDERÝRDÝ.

 

 

 

ÇARESÝZ BÝR ÞEKÝLDE BOYNUMU BÜKER ODAMA YANÝ HAPÝSHANEME DOÐRU YOL

 

ALIRDIM. BABAM ARKAMDAN, 'BÝZÝM BÝR ODAMIZ BÝLE YOKTU, HER ÞEYE

 

SAHÝP, HÂLÂ NE ÝSTÝYOR ANLAMADIM.' DÝYE BAÐIRMAYA DEVAM EDERDÝ.

 

 

 

'KEÞKE BENÝM DE BÝR ODAM OLMASAYDI, KEÞKE BÝZÝM DE EVÝMÝZ BÝR ODALI

 

OLSAYDI DA HEP BÝRLÝKTE OTURSAYDIK' DERDÝM ÝÇÝMDEN; AMA YÜKSEK SESLE

 

SÖYLEMEYE CESARET EDEMEZDÝM.

 

 

 

YEMEKTEN SONRA BABAM KANEPEYE UZANIR, ELÝNE KUMANDAYI ALIR,

 

 

 

TELEVÝZYON SEYREDERDÝ. BENÝ YANINA ÇAÐIRIR BÝRAZ SEVERDÝ. ONUN ÝZLEYECEÐÝ

 

ÖNEMLÝ BÝRÞEY VARSA BENÝ ADETA YERÝMDEN BÝLE KIPIRDATMAZDI. AZICIK HAREKET

 

EDÝP KOÞUP OYNAMAYA ÇALIÞSAM ODA HAPSÝM YENÝDEN BASLARDI. BÝR GÜN ANLADIM

 

KÝ SUSUNCA BABAMLA DAHA ÝYÝ ANLAÞIYORUZ. BU DEFA SUSARAK YAPABÝLECEÐÝM

 

OYUNLAR GELÝÞTÝRMEYE BAÞLADIM.

 

 

 

ÖNCE RESÝM YAPARAK BAÞLADIM ÝSE. BABAM ÇÝZDÝÐÝM RESÝMLERÝ ÇOK

 

BEÐENÝYOR;

 

 

 

'BAK, BÖYLE USLU USLU OYNA ÝSTE.' DÝYORDU. BABAM BAZEN GÖZ UCUYLA

 

BAKIYOR, RESÝMLE ÝLGÝLÝ BÝR ÞEY SORSAM AFALLIYORDU. AMA BANA

 

KIZARAK BENÝ ARTÝK ODAMA GÖNDERMÝYORDU.

 

 

 

'SON GÜNLERDE NE DE AKILLANDI BENÝM OÐLUM.' DÝYE KOMSULARA

 

ANLATIYORDU ANNEM HALÝMÝ.

 

 

 

RESÝMLERÝM ARTTIKÇA ORTALIK DAÐILMAYA BAÞLADI. ANNEM 'ODANI

 

TOPLA!'DÝYE ODAMA KAPATTIÐINDA ÝSE NEREDEN BAÞLAYACAÐIMI BÝLEMÝYORDUM.

 

 

 

BEN BUNLARLA UÐRAÞIRKEN ZAMAN GEÇÝYOR; AMA ODAMI TOPARLAMAYI

 

BECEREMÝYORDUM. ANNEM ODAMA GELÝP 'BAK SANA RESÝM YAPMAYI

 

YASAKLAYACAÐIM.' DEDÝ BÝR GÜN. SUSUYOR OLMAMI USLULUK OLARAK

 

DEÐERLENDÝREN AÝLEM RESÝM YAPMAYI DA ELÝMDEN ALIRSA BEN NE

 

YAPACAKTIM?

 

 

 

 

 

BU DÜÞÜNCELERLE BÝR AÝLE TABLOSU YAPTIM. BABAM EVE GELÝNCE UYGUN

 

ZAMANI KOLLADIM. HER ZAMANKÝ GÝBÝ YEMEKLER YENDÝ, ODAYA GEÇÝLDÝ. BABAM

 

OTURUR OTURMAZ ÇÝZDÝÐÝM RESMÝ GETÝRDÝM. BABAM BAKTI. HIM, DEDÝ 'ÇOK GÜZEL

 

OLMUÞ. BU ADAM BENÝM HERHALDE.' DEDÝ.

 

 

 

BEN 'HAYIR O ADAM DEÐÝL, BU ÇOCUK SENSÝN.'DEDÝM. O 'HAYIR, BU ADAM

 

BENÝM, BU ÇOCUK SENSÝN, BU KÜÇÜK KIZ DA ARKADAÞIN.'DEDÝ.

 

 

 

BEN YÝNE 'HAYIR, O BÜYÜK ADAM BENÝM, BU KÜÇÜK ADAM SENSÝN, BU KÜÇÜK

 

KIZ DA ANNEM.' DEDÝM. BABAM BENÝMLE UÐRAÞMAKTAN VAZGEÇÝP: 'PEKÝ NEDEN

 

BÝZÝ KÜÇÜK ÇÝZDÝN?' DEDÝ. HEYECANLA BAÞLADIM ANLATMAYA. BEN BÜYÜYÜP ADAM

 

OLACAÐIM. ÝÞ BULUP ÇALIÞACAÐIM. SÝZ YAÞLANIP KÜÇÜLECEKSÝNÝZ. BELÝNÝZ

 

BÜKÜLECEK, KOMSUMUZ AHMET AMCA ÝLE AYÞE TEYZE GÝBÝ KÜÇÜCÜK

 

KALACAKSINIZ.

 

 

 

BEN ÝSTEN GELDÝÐÝMDE YORGUN OLACAÐIM. SÝZ BENÝMLE KONUÞMAYA

 

ÇALIÞTIÐINIZDA ÝÞYERÝNDE KAFAM SÝSMÝÞ OLACAÐINDAN SÝZÝ DUYMAYACAÐIM

 

BÝLE. SÝZ BENÝMLE BÝR ÞEYLER PAYLAÞMAK ÝSTEDÝÐÝNÝZDE 'HADÝ ODANIZA

 

ÇEKÝLÝN DE KAFA DÝNLEYEYÝM.' DÝYECEÐÝM. VE BÝR DE BAÐIRACAÐIM 'HER

 

ÞEYLERÝNÝ ALIYORUM. SICACIK ODALARI DA VAR, DAHA NE ÝSTÝYORLAR'

 

DÝYE.

 

 

 

 

 

ANNEMLE BABAMIN GÖZLERÝ FAL TAÞI GÝBÝ AÇILMIÞTI. DUYDUKLARINA

 

ÝNANAMIYORLARDI. BANA SARILIP BENÝ ÖYLE ÝÇTEN BÝR OKÞAYIÞLARI VARDI

 

KÝ SONSUZA KADAR KONUÞSAM HÝÇ BIKMADAN DÝNLEYECEKLER GÝBÝYDÝ FARKINDA'

 

OLMALI ÝNSAN... KENDÝSÝNÝN, HAYATÝN OLAYLARIN, GÝDÝÞATIN FARKINDA

 

OLMALI

 

 

 

 

 

ÖMÜR DEDÝÐÝN ÜÇ GÜNDÜR,

 

 

 

DÜN GELDÝ GEÇTÝ

 

 

 

YARIN MEÇHULDÜR,

 

 

 

O HALDE ÖMÜR DEDÝÐÝN BÝR GÜNDÜR,

 

 

 

O DA BUGÜNDÜR.

 

 

 

SEVGÝYLE KALIN, SEVDÝKLERÝNÝZLE KALIN.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...