Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

6'ya karþý 5 oyla AK PARTÝ KAPATILMADI

30 Temmuz 2008 Çarþamba : 18:00

 

Kararý Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç açýkladý:: 'Ak Parti kapatýlmayacak. Ancak hazine yardýmý 1/2 oranýnda kesilecek.'

 

Kararý Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç açýkladý:

 

Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin kapatýlmasý istemiyle açýlan davada, AK Parti'nin kapatýlmamasýna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, dava sonucunda AK Parti'nin kapatýlmadýðýný ancak 6 üyenin kapatýlma, 4 üyenin de Hazine yardýmýndan yoksun býrakýlmasý kararýna vardýðýný, partinin son yýl aldýðý Hazine yardýmýndan 1/2 oranýnda yoksun býrakýlmasýna karar verildiðini bildirdi.

 

Kýlýç, kararý açýklamadan önce basýnda mahkeme üyeleri aleyhinde çýkan haberlerle ilgili bir açýklamada bulundu. Bu haberlerden duyduðu rahatsýzlýðý dile getiren Haþim Kýlýç karar öncesi süreci anlattý.

 

Baþkan Haþim Kýlýç davanýn raportörü olarak neden Osman Can'ýn seçildiði 'türban davasý' olarak bilinen davada laiklik konusunda uzmanlaþtýðý için kendisine verildiðini söyledi.

 

Haþim Kýlýç, 'bu zamana kadar biz demokrasinin geliþmesi için çalýþtýk' derken siyasi partiler yasasýndan duyduklarý rahatsýzlýðý dile getirdi ve partilerden bu yasalarýn deðiþimi için 'uzlaþý' istedi.

 

Kýlýç bu açýklamalarý yaptýktan sonra Ak Parti ile ilgili kararý açýkladý:

 

ÝÞTE KARAR:

 

"Ak Parti kapatýlmamýþtýr. 6 arkadaþýmýz Ak Partinin kapatýlmamasý yönünde oy kullandý. Ancak bu 6 arkadaþýmýz Ak Parti'nin hazine yardýmýndan mahrum býrakýlmasýný istedi."

 

Haþim Kýlýç, kendisinin kapatýlmamasý yönünde oy kullandýðýný söyledi.

 

Devam ediyor...

 

30.07.2008

 

Www.moralhaber.net

Link to comment
Share on other sites

Evet, karar aciklandiktan sonra Euro ve Dollar degeri düstü, daha dogrusu bizim Paramiz yine deger kazandi ve piyasa düzelmeye basladi.

 

1EURO = 1,9 civarlarda iken, aciklandinktan sonra 1,8'lere düstü, Masaallah!

 

Vatanimiza ve milletimize hayirli olsun..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...