Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Denktaþ: Erbakan Kýbrýs kahramaný, affedilsin

 

 

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, ev hapsinde bulunan eski Baþbakan Necmettin Erbakan'ýn affedilmesini istedi.

 

 

 

Denktaþ, 20 Temmuz 1974'teki Kýbrýs Barýþ Harekâtý'nýn yýldönümü sebebiyle KKTC'ye giden DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer'i kabul etti. Misafirlerini Lefkoþa'daki çalýþma ofisinde aðýrlayan Denktaþ, eski Baþbakan ve DSP lideri Bülent Ecevit'in Kýbrýs Barýþ Harekâtý'nýn kahramanlarýndan biri olduðunu söyledi. Dönemin baþbakan yardýmcýsý Necmettin Erbakan'ýn ise bugün ev hapsinde olmasýna üzüldüklerini ifade eden Denktaþ, "Erbakan'ýn yaþý hayli ilerlemiþ durumda. Ümit ederiz Kýbrýs konusunda yapmýþ olduðu hizmetler için dahi olsa Sayýn Cumhurbaþkaný belki af yetkisini kullanýr. Böylelikle bu günü onunla birlikte kutlamýþ oluruz. Bunu söylemeyi bir kadirþinaslýk biliyorum." diye konuþtu. Temmuz 1974'te Kýbrýs'ta geliþmelerin kötüye gitmesi üzerine Baþkaban Bülent Ecevit bazý görüþmeler için Londra'ya gitmiþti.. Baþbakan Yardýmcýsý Necmettin Erbakan ise Ecevit'i beklemeden Genelkurmay Baþkaný'na Kýbrýs Barýþ Harekâtý'ný baþlatma emrini vermiþti.

 

'Kýbrýs Barýþ Harekâtý'nýn kahramanlarýndan' Ecevit'in kurduðu partinin genel baþkaný olduðunu dile getiren Zeki Sezer de, "Bu harekâtýn diðer kahramanýný (Denktaþ) ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi. Zor bir süreçten geçildiðini ifade eden Sezer, Kýbrýs'ýn, Türkiye ve Doðu Akdeniz'in güvenliði, bölgenin huzuru açýsýndan son derece önemli olduðunu söyledi.

 

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...