Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Haydan gelen huya gider" lafýnýn gerçek anlamý..

 

Herkesin yalnýþ bildiði ve günlük hayatta çok yalnýþ, anlamý dýþýnda kullanýlan bir söz bu; Haydan gelen huya gider... Peki bu sözün gerçek anlamýný bilmek ister misiniz?

 

http://www.biriz.biz/esma/1hayy.gif

 

 

Herkesin yalnýþ bildiði ve günlük hayatta çok yalnýþ, anlamý dýþýnda kullanýlan bir söz bu; Haydan gelen huya gider...

 

Bu söz, günlük hayatýmýz içinde "kolay ve emeksiz kazanýlan þeyler elden kolay çýkar" gibi bir anlam yükleyerek kullandýðýmýz bir atasözüdür...

 

Oysaki bambaþka bir sözdür bu ve bambaþka bir anlam içerir....

 

Bu cümlenin aslý; "Hayy'dan gelen Hu'ya gider" dir... Yani,Yüce Mevla'mýzýn "Hay" ve "Hu" sýfatlarý kastedilerek, " Her zaman diri olan Rab'den gelen yine o Rabbe dönecektir." manasýna gelen bir sözdür... "Ýnna lillah ve inna ileyhi raciun" ayetinin tasavvuftaki karþýlýðýdýr.

 

Günümüzde anlamýnýn tamamen dýþýna çýkmýþ bu güzel sözü yerinde ve anlamýnýn o güzel sýrlarýna mazhar olarak kullanabilmek temennisiyle....

 

04.07.2008

www.kadincakararinca.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...