Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Dostluk kazansýn'

 

http://foto.fanatik.com.tr/Article/2008/6/14_218910_bsk_low2406_490.jpg

 

Löw, kendi röportajýna baþlýk verdi... Tarihi yarý finale 1 gün kala Fanatik'e konuþan Almanya'nýn hocasý, Türkiye´'e geçirdiði günler, A Milli Takým ve Fatih Terim hakkýnda çarpýcý açýklamalar yaparken, bir de ricada bulundu: Röportajýn baþlýðý 'dostluk kazansýn' olsun...

24.6.2008

 

 

‘Türkiye’ye giderken

bir þey bilmiyordum’Ýnsanlýðý Türkiye’de öðrendim. Türkiye’ye gittiðimde ne antrenörlük ne de hayat tecrübem vardý. Ama orada her þeyi öðrendim. Fakir insanlar bile bana insan gibi davranýp, yemek ýsmarlýyorlardý. Bu beni çok etkiledi. Baskýyý Fenerbahçe’de öðrendim. Büyük takým yönetmeyi yine orada öðrendim.

 

‘Hýrvatistan maçýnda

Türkiye beni büyüledi’

 

Fatih Terim ve öðrencilerine ben de hayran kaldým. Özellikle Hýrvatistan maçý beni büyüledi. Gerçekçi bir futbol adamý olarak 119. dakikada gol yiyen bir takýmýn buradan maçý çevireceði aklýma gelmezdi. Ama Türkler bunu baþardý. Demek ki böyle bir þey oluyormuþ. Bu Türk Milli Takýmý’nýn gücünü gösteriyor.

 

‘Portekiz’e önlem aldým

size karþý bunu yapamam’

 

Alman Milli Takýmý Teknik Direktörü olarak maalesef size karþý önlem alamam. Türkiye ne yapacaðý hiç belli olmayan, inanýlmaz teknik, korkunç hýrslý ve yürekten mücadele eden oyunculardan kurulu. Portekiz’in oyun stratejisi belli. Biz onlara karþý önlem aldýk ve kazandýk. Ancak Türkiye karþýsýnda bekleyip göreceðiz.

 

 

‘Fatih Terim’e

11 tane oyuncu yeter’

 

Fatih Terim’in çalýþtýrdýðý bir takýmda 11 oyuncu varsa, dikkat etmek lazým. Çünkü eminim ki oynamayan veya az oynayan oyuncular inanýlmaz hýrslandýlar ve yine eminim ki þu anda Terim onlarý motive etmekle meþgul. Böylesine önemli þampiyonalarda bu gibi olumsuzluklara önceden önlem almanýz gerekir.

 

‘Bu maçta kesinlikle

favori biz deðiliz’

 

Türk Milli Takýmý’nýn bir diðer güçlü tarafý ise genç ama tecrübeli futbolculara sahip olmasý. Hamit Bayern Münih’te baský altýnda oynamayý öðrendi ve takým arkadaþlarýný nasýl motive ettiðini herkes görüyor. Diðer oyuncular Galatasaray, Beþiktaþ ve Fenerbahçe’de top koþturuyor. Yarý finalde biz kesinlikle favori deðiliz.

 

Mehmet DEMÝRCAN

 

fanatik

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...