Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vakit, 'ikinci CHP bombasý'na hazýrlanýyor

 

4 Haziran 2008 Çarþamba : 10:27

 

Vakit Ankara Temsilcisi Serdar Arseven, elinde önemli bir CHP milletvekili ve bir CHP il baþkanýyla bir rektöre ait bilgiler olduðunu iddia etti

 

 

 

Önümüzdeki günlerde “patlayacak” bir haber daha... Vakit Ankara Temsilcisi Serdar Arseven'den ikinci CHP iddiasý... Ýþte ayrýntýlar...

 

TVNET televizyonunun Ana Haber bültenine katýlan Vakit Ankara Temsilcisi Serdar Arseven, elinde önemli bir CHP milletvekili ve bir CHP il baþkanýyla bir rektöre ait bilgiler olduðunu iddia etti.

 

Arseven bugünkü yazýsýnda Türkiye"yi yeniden sarsacak bir bilgiye ulaþtýðýný söyledi. Arseven elindeki bilgilerde bir rektörün, önemli bir CHP milletvekili ve bir CHP il baþkanýyla devlet büyüklerinden biri hakkýnda hakaret içeren konuþmalar yaptýklarýný belirtti. Ancak Arseven bunlarýn kimler olduðunu söylemedi.

 

Arseven, ileriki günlerde açýklayacaðýný söylediði haberden birkaç ipucu verdi:

 

Ýþte Arseven'in köþe yazýsý:

 

YÝNE CHP YÝNE ARKA BAHÇE!..

 

Ve son olarak... Bir “ACAYÝP HABER”in anonsunu yapayým mý yazýnýn þu dip taraflarýnda...

Hadi bakalým... Yapacaðýmýzý yine yapalým...

Gerekli görüþmeler tamam...

Önümüzdeki günlerde “patlayacak” bir haber daha...

Mevzu mu?..

Yine CHP,

Ve yine Arka Bahçe muhabbeti!..

Sahnede büyük Üniversitelerimizden birinde görevli bulunan Rektör, bir Baba CHP"li ve yine CHP"nin bir Ýl Baþkaný var...

Vali-Önder Sav muhabbetinde olduðu gibi, iþ üstündeler!..

Saðolsun, okuyucum zýmba gibi, yapmýþ yine iþini!..

Hafiften ayrýntý vermek gerekirse...

Haziran"ýn 1"i,

09.00-10.30 saatleri arasýnda!..

Bir “münasebet” ki!..

Tam bir “arka bahçe” örneði!..

Yazacaðýz, durmak yok!..

Tâkip edersiniz deðil mi?..

 

moralhaber.net

 

Samanyoluhaber

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...