Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

En fazla sevinen halk Türkler

 

Almanya'da yapýlan bir araþtýrmaya göre Ýsviçre ve Avusturya'da düzenlenecek Avrupa Þampiyonasý'na katýlacak ülkelerin halklarý arasýnda þampiyonaya en fazla sevinen halk Türkler.

 

Almanya'nýn önde gelen sigorta þirketlerinden Allianz ile Stuttgart kentindeki Hohenheim Üniversitesi tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, Türk halkýnýn yüzde 38'i Avrupa Þampiyonasý'na seviniyor. Araþtýrmada þampiyonaya sevinen kadýnlarýn oranýnýn da yüzde 42'yle, yüzde 35 oranda kalan erkekleri geçtiði belirtildi.

Türk halkýný yüzde 35 ile Yunan halký, yüzde 31 ile de Hýrvat halký izliyor. Alman halkýnýn da yaklaþýk dörtte birinin Avrupa Þampiyonasý'na sevindiði, Almanya'da þampiyonaya sevinen erkeklerin oranýnýn yüzde 32, kadýnlarýn oranýnýn ise sadece yüzde 19 olduðu bildirildi.

 

Þampiyonaya en az sevinen halkýn ise Fransýzlar olduðu, burada sadece her 10 kiþiden birinin maçlarý izlemeye hevesli olduðu kaydedildi.

 

Öte yandan, Alman özel televizyonu N24, Ýsviçre ve Avusturya'da yapýlacak Avrupa Þampiyonasý Finalleri'ne katýlacak takýmlarla ilgili olarak hazýrladýðý bir programda (A) Milli Futbol Takýmý'ný da tanýttý.

 

(A) Milli Futbol Takýmý'nýn önemli eleme maçlarýna da yer verilen haberde, Türkiye'nin yaptýðý en önemli eleme maçý olarak Norveç'i deplasmanda 2-1 yendiði maçtan enstantaneler gösterildi.

 

Haberde eski Fenerbahçeli milli futbolcu Rýdvan Dilmen ile eski milli oyuncu Tanju Çolak'ýn milli takýmla ilgili görüþlerine de yer verildi.

 

Rýdvan, Türk futbolunun daha da geliþebileceðini belirterek, buna raðmen milli takýmýn Avrupa'nýn en güçlü takýmlarýndan biri olduðunu söyledi.

 

Tanju da Avrupa ve Dünya Þampiyonasý elemelerine yüzlerce milli takýmýn katýldýðýna iþaret ederek, Avrupa Þampiyonasý'na sadece 16 takýmýn katýldýðýný, bu nedenle bunun büyük bir baþarý olduðunu ifade etti.

 

Hürriyet

02.06.2006

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...