Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

6. TÜRKÇE OLÝMPÝYATLARI BAÞLADI

 

Dünya çocuklarý Türkiye'de

 

Büyük hasret bitti. Dünyanýn 110 farklý ülkesinden 500'ü aþkýn öðrenci, Türkçe için buluþtu.

 

Farklý dili konuþan çocuklarý 'sevgi diliyle' buluþturan Türkçe Olimpiyatlarý'nýn bu yýl 6'ncýsý düzenleniyor. Çin'den Vietnam'a, Tanzanya'dan Uganda'ya Dünya çocuklarý Ankara Kýzýlcahamam'da bir araya geldi. Büyük heyecan ise yarýn baþlýyor.

 

Bu yýl yine göðsümüz kabaracak, gözlerimiz yaþla dolacak. 7 kýtanýn farklý renklerine sahip gençlerin Türkçe konuþtuklarýný görmek bizleri gururlandýracak. Türkiye yaklaþýk 2 hafta boyunca sevgi ve barýþ için yarýþan bu gençleri konuþacak.

 

500'ü aþkýn öðrenci, Türkçe için buluþtu

 

 

 

Þiir, þarký, konuþma, genel kültür ve özel beceri dallarýnda ön elemeler yarýndan itibaren baþlýyor. Ön elemelerin yapýlacaðý Ankara Kýzýlcahamam'a gelen öðrenciler heyecanlýlar. Hepsinin amacý finallere kalabilmek. Yabancý öðrenciler, Türkçeleri ve özel becerileriyle gönlümüzü fethetmeye çalýþacak.

 

Öðrenciler hafta sonu ise Ankara Altýnpark'ta performanslarýný sergileyecek. 2 gün sürecek bu Kültür Þöleninde Dünya çocuklarý, açtýklarý stantlarla ülkelerini tanýtma fýrsatý bulacak.

 

Tam 13 dalda yapýlacak yarýþmalarda dereceye giren çocuklar ödüllerini 1 Haziran Pazar günü Ýstanbul'da düzenlenecek gecede alacak. Baþbakan Erdoðan'ýn da katýlacaðý Ýstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi'ndeki ödül töreniyle, bu yýl 6'ncýsý düzenlenen Türkçe Olimpiyatlarý sona erecek.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...