Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Turkcell Süper Lig'de gösterdiði baþarýyla taraflý tarafsýz herkesin takdirini kazanan Sivaspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Hakan Þükür'e destek verdi ve eleþtirelere de tepki gösterdi.

 

Galatasaray'ýn Fenerbahçe ile oynayacaðý maç için 'Kutlu Doðum Haftasý'nýn ruhuna uygun bir maç olsun' diyen Galatasaraylý Hakan Þükür'e destek veren Uygun, Þükür'ü eleþtirenlerin bu futbolcuyla ayný dini düþünceleri paylaþmadýðýný ifade etti. Uygun, yüzde 90'ý müslüman olan bir ülkede her insanýn düþüncelerini söylemeye ve dinini yaþamaya hakký olduðunu vurguladý.

 

Galatasaray'ýn gol silahý Hakan Þükür'ün, Fenerbahçe ile oynayacaklarý derbi maç öncesi Zaman'a verdiði röportaj tartýþýlmaya devam ediyor. Bu maça taraftarlarýn býçak ve satýrlar yerine güllerle gelmesini isteyen Hakan Þükür, büyük ölçüde þampiyonu belirleyecek maçýn içinde bulunduðumuz Kutlu Doðum Haftasý'na yakýþýr þekilde geçmesini temenni etmiþti. Bu açýklamalar, özellikle bazý medya kuruluþlarý tarafýndan 'dinin futbola alet edildiði' þeklinde eleþtirilmiþti.

 

Hakan Þükür'e destek verenlerin sayýsý ise her geçen gün artýyor. Bugün de Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hakan Þükür'ün açýklamalarýnýn takdire þayan olduðunu dile getirdi. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularýný cevaplayan Uygun, Galatasaray'ýn belki de son zamanlarýn en büyük derbisine çýkacaðýný hatýrlattý. Bu derbinin þampiyonluðu belirleyeceðini ifade eden Uygun, "Ayrýca ezeli rakibine yenilme þansý da var. Bu stresli ortamda gayet hoþ bir açýklama. Sonucunda peygamber efendimizin de doðum haftasý. Bu kutlu doðum haftasýyla ilgili söylediði güzel sözler gerçekten takdire þayan." diye konuþtu.

 

Fenerbahçe'den Kezman ve kendi takýmýndan Ýsrailli Balili'yi de örnek gösteren Uygun, "Bu futbolcular her maçta dinini en iyi þekilde yaþayabiliyor ve propogandasýný yapýyorsa kimse kusura bakmasýn, Müslüman bir ülkede Hakan Þükür'ün de bu tarzdaki söylemlerinde hiçbir sakýnca yoktur." dedi.

 

Hakan Þükür'ü eleþtirenlerin, bu futbolcuyla ayný dini düþünceye sahip olmadýklarýný iddia eden Uygun, þunlarý söyledi:

 

"Onun karþýsýnda olan bazý insanlar belki kendilerine röportaj verilmediði için ya da kendi dini düþüncelerinin tamamen farklý olduðu için bu tarzda eleþtiride bulunduklarýný düþünüyorum. Hissediyorum, onu eleþtirenleri hiç cuma namazýna giderken de görmedim. Kusura bakmasýnlar. Onlarýn haftasýný da zamaný geldiðinde ben kutlarým. Hangi haftaysa."

 

CÝHAN

 

 

Link to comment
Share on other sites

"Onun karþýsýnda olan bazý insanlar belki kendilerine röportaj verilmediði için ya da kendi dini düþüncelerinin tamamen farklý olduðu için bu tarzda eleþtiride bulunduklarýný düþünüyorum. Hissediyorum, onu eleþtirenleri hiç cuma namazýna giderken de görmedim. Kusura bakmasýnlar. Onlarýn haftasýný da zamaný geldiðinde ben kutlarým. Hangi haftaysa."

 

:daumhoch:

Link to comment
Share on other sites

"Onun karþýsýnda olan bazý insanlar belki kendilerine röportaj verilmediði için ya da kendi dini düþüncelerinin tamamen farklý olduðu için bu tarzda eleþtiride bulunduklarýný düþünüyorum. Hissediyorum, onu eleþtirenleri hiç cuma namazýna giderken de görmedim. Kusura bakmasýnlar. Onlarýn haftasýný da zamaný geldiðinde ben kutlarým. Hangi haftaysa."

 

:daumhoch:

 

:Applaus:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...