Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Almanya terör yasasýný sadece imamlara uyguluyor'

 

Almanya'da terörle mücadele için þüpheli þahýs ve kuruluþlarýn iletiþim araçlarý üzerinden takip edilmesini mümkün kýlan yasanýn, rahip ve papazlar için geçerli olmazken, imamlarý kapsadýðý ifade edildi.

 

Alman 1. televizyon kanalý ARD, bu konuda yayýnladýðý bir haberde, yeni yasanýn Katolik ve Protestan kiliselerini, izlenmekten muaf tuttuðunu, ancak ülkede yaþayan Müslümanlarýn hukuken bir dinî cemaat olarak görülmemesi nedeniyle þüpheli görülen imamlarýn izlenebileceðini belirtti. Haberde, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'nin rahiplere ayrýcalýk yapýlmasýný adaletsiz bir tutum olarak nitelendirdiði kaydedildi. Yeni yasa, özgürlüklerin kýsýtlanacaðý gerekçesiyle Almanya'da yoðun tartýþmalara yol açmýþtý.

 

aa

17 Nisan 2008, Perþembe

ZAMAN

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...