Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Al Ferhat’ý Vur Þirin’e

 

Þimdilerde Ferhat dað yerine kulaðýný delmiþ,

Þirin ise feminist olmuþ!

Mecnun görse aþkýmýzý kýskanýrmýþ ya da Leyla sevgiden nasipsiz bir kula dönermiþ. Kerem ile Aslý’nýn hikâyeleri dilden dile dolaþmaz onlarýn sevgisi de sýradan sevgi olarak kalýrmýþ bu sevginin yanýnda. Ya Ferhat ile Þirin’e ne demeli? Neymiþ Ferhat dað delmiþ “e onu bizim kanalizasyon iþçileri bile yapýyor o da bir þey mi ben senin için ölürüm ama Þirin Ferhat için öldü Ferhat’ta Þirin için deðil mi?”

Böyle uzayýp gider zamane aþýklarýn muhabbetleri ya da kendilerini aþýk sananlarýn! Kimi mecnuna taþ çýkarttýðýný sanýr kimi Leyla’nýn aþkýný hafife alýr kendi aþklarý yanýnda. “Senin için ölürüm” ler “Senin için her þeyi yaparým” lar ise kavuþmaktan 3-5 ay sonra güme gider nedense. Cicim aylarý denen dönem geride kaldý mý ne Ferhat gelir akla ne Kerem ne de mecnun.

Bunlarý geçiyorum da bir özeleþiri yapalým. Þöyle bir etrafýma bakýyorum da Ferhat, Ferhat deðil Þirin ise Þirin’liðinin farkýnda bile deðil. Ferhatlýk taslayanlar dað yerine kulaðýný deldirmiþ su yolu yerine saçlarýný uzatmýþ arkadan görsen onun Ferhat mý Melahat mý olduðu belli deðil. Þirin ise feminist akýmlara kapýlmýþ, konken partilerinde gözler olmuþ Ferhat’ýn yolunu. Hayýr, hayýr sevdiðinden deðil daha fazla para alýp daha fazla konkene gidebilmek için bekler olmuþ Ferhat’ý… Hâsýlý kelam ne Ferhat’tan köy olur ne de Þirin’den kasaba! Mecnun ise çöle düþmek yerine net âlemine düþmüþ “Leyla dijital olmuþ”

Yani diyeceðim o ki hayatýmýzý o kadar final bir yozlukta yaþýyoruz ki bu yozlaþmalarýn aþkýmýza ve sevgimize sirayet ettiðinden haberimiz bile yok. Ne olur gelin bu yüce aþklarý kendi basitliklerimize alet etmeyelim…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...