Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu ÝUR'ye Dostluk Ziyareti yaptý...

 

* Dini ve milli deðerlere hizmet eden herkesle birlikte olmak istiyoruz.

 

* Avrupa’daki ve Hollanda’daki Türk ve Müslüman toplumlarýn eðitimi birinci meselemizdir

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu, Üniversitede mastýr yaptýðý yollardan beri tanýdýðý Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün rektörlük yaptýðý Rotterdam Ýslam Üniversitesine dostluk ziyaretinde bulundu. Yanýnda Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet Görmez ile birlikte özel bir ziyaret için ÝUR’ye gelen Bardakoðlu, baþta Rektör olmak üzere ÝUR ve resmi tanýnmasý ile alakalý bilgi aldý. ÝUR’nin muhteþem binasýný takdirle gezen Baþkan Prof. Bünyamin Duran, Prof. Emin Akçahüseyin, Dekan Dr. Özcan Hýdýr, Dr. Mustafa Akdemir ve Dr. Younus Alawi içinde bulunduðu ÝUR hocalarýyla ÝUR’nin ders programý, akademik kadrosu, talebeleri ve Avrupa’daki akademik networkleri ile alakalý bilgi aldý. Rektör, Baþkana ÝUR’nin Ýslam Manevý Rehberlik Mastýr derecesinde resmen tanýndýðýný ve Üniversitenin uluslararasý akreditasyonunu konusunda ise, ilk raporun olumlu olduðunu ve tanýnma prosedürünün 30 Ekim 2007 tarihinde tamamlanacaðýný müjdeledi.

 

Daha sonra Rektör Prof. Dr. Akgündüz, Sayýn Baþkana ÝUR Ýslam Rumi Sanat Merkezinde yapýlan bir Ebru Levhasý hediye eyledi. Sayýn Baþkanýn bütün Avrupa çapýnda bütün Sivil Toplum Birlikleriyle olumlu ve yararlý islerde birlikte hareket etme hedefini açýklamasý ve buna müþahhas örnek olarak da Köln’deki Kutlu Doðum Haftasý zikretmesi, ÝUR akademik personel tarafýndan takdirle karþýlandý.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...