Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Norderstedt kentinde yaþayan 83 yaþýndaki Hannelore Reinke, 20 yýldýr gidip geldiði Beypazarý'nda Müslüman oldu ve Meryem adýný aldý. Meryem Reinke, "Ýslam dinini yýllardýr araþtýrdým ve Müslüman oldum" dedi.

 

ALMANYA'nýn Schleswig Holstein Eyaleti'ndeki Norderstedt kentinde yaþayan 83 yaþýndaki Alman Hannelore Reinke. Müslüman olup, Meryem adýný aldý. 20 yýl önce ilk kez Beypazarý’na giden Reinke, Ýslam dininin çok ilgisini çektiðini ve sonunda Müslüman olmaya karar verdiði söyledi.

Protestandý, Müslüman oldu

 

Reinke, "Ben Protestan bir Almandým. Ama 20 yýlý aþkýn süredir Beypazarý’yla kontaðýmý kesmedim. Çünkü orada yýllarca özürlülere, fakir öðrencilere, yaþlýlar yurtlarýna elimden geldiði kadar maddi yardýmda bulundum. Zamanla çok sayýda dostlar edindim. Türk dostlarým bana Ýslam üzerine de bilgi verdiler. Ben de Ýslam dinini inceledim ve inandým. Geçen ay Beypazarý’na gittim ve orada eski Beypazarý Belediye Baþkaný Ýbrahim Demir’in ve Süleyman Kurtuluþ’un þahitliði eþliðinde müftü Ýhsan Caner önünde Kelime-i-Þehadet getirerek Müslüman oldum. Allah’a dua etmek ve Müslüman olmak bana huzur veriyor" dedi.

Yardým meleði

 

Yýllardýr yaptýðý yardýmlardan dolayý kendisine "yardým meleði" diyerek hitap eden dostlarý Meryem adýný kendisine önerdiklerini belirten Hannelore Meryem Reinke, "Tanýdýklarýmdan Ýbrahim Demir’in kýzý Bahar bana önerilen isimlerden Meryem olmasýnda ýsrar etti. Meryem Anamýzýn adý olduðu için ben de seve seve kabul ettim. Müslüman olmaktan huzur duyuyorum ve bildiðim dualarý okumak beni daha da yaþama baðlýyor" diye konuþtu.

 

Hürriyet - 17.03.2008

Link to comment
Share on other sites

Hayirli olsunda bu isim degistirme olayini hic anlayamamiyorum ben. Nediye Hannelore ismi Meryem oluyorki? Hannelore demek Allahin isigi, ikrami demek. Isim degistirmekde moda oldu müslüman olunca. Din degistirince etrafindaki almanlardan dislanmak icin iyi yöntem!

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Hayirli olsunda bu isim degistirme olayini hic anlayamamiyorum ben. Nediye Hannelore ismi Meryem oluyorki? Hannelore demek Allahin isigi, ikrami demek. Isim degistirmekde moda oldu müslüman olunca. Din degistirince etrafindaki almanlardan dislanmak icin iyi yöntem!

 

Adem

 

Aslinda bencede degistirmemek daha güzel. Fakat bunu piskolojik olarak degerlendirmek lazim. Müslüman olduktan sonra bir sahis gecmisiyle tüm baglari koparmak istiyor. Bir insanada kimligini veren her zaman ismidir. Isim, kimlik gelismesinde cok önemlidir. Kimlikten kurtulmak icin yeni bir isim aliyorlar. Yani gecmislerini tamamen siliyorlar ve alakalarini kesiyorlar, ki bu onlar icin, yeni bir hayat demektir.

Link to comment
Share on other sites

anliyorum ama farkinda olmadan zarar veriyorlar. Bunu onlara söylemek lazim. Birazda bizden kaynaklaniyor. Etrafindaki müslümanlarin ilk dedikleri sey "Hah simdide sana güzel bir müslüman ismi koyalim!" adamda bu müslüman olunca sart zannediyor. Sünnet olmakda ayni. Almanlara göre müslüman olunca sünnet olmak farz. Bunun suclusuda biziz.

Bence müslüman olan almanlarla konusup isim degistirmemeleri icin onlari ikna etmek gerekir. Sahabeler niye degistirmemis? Onlarda daha iyi kimse gecmisini silmemistir. Sadece ismi putperestlik cagristiranlar degistirmistir, gerisinin ismi ayni kalmistir.

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

anliyorum ama farkinda olmadan zarar veriyorlar. Bunu onlara söylemek lazim. Birazda bizden kaynaklaniyor. Etrafindaki müslümanlarin ilk dedikleri sey "Hah simdide sana güzel bir müslüman ismi koyalim!" adamda bu müslüman olunca sart zannediyor. Sünnet olmakda ayni. Almanlara göre müslüman olunca sünnet olmak farz. Bunun suclusuda biziz.

Bence müslüman olan almanlarla konusup isim degistirmemeleri icin onlari ikna etmek gerekir. Sahabeler niye degistirmemis? Onlarda daha iyi kimse gecmisini silmemistir. Sadece ismi putperestlik cagristiranlar degistirmistir, gerisinin ismi ayni kalmistir.

 

Adem

 

Aynen katiliyorum. Sadece almanlar degil, müslümanlar dahi "isim degistirmenin" veya "sünnet olmanin" farz oldugunu zannediyor. Problemde buradan kaynaklaniyor.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...