Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ak Parti'yi kapatma davasýndaki iddialar

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/36009.jpg

 

Yargýtay, davayý Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Erdoðan ve Gül'e siyasi yasak isteniyor. Ýddianamede daha neler var?

 

Yargýtay Baþsavcýlýðý, 17 klasörlük bir dosyayý kapatma davasýnýn gerekçesi olarak Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi.

 

Ýddianamede En baþta Baþbakan Erdoðan olmak üzere, Cumhurbaþkaný Gül de dahil tüm AK Parti yöneticileri için siyasi yasak isteniyor...

 

ÝDDÝANAMEDE NELER VAR?

 

- KIRMIZI SOKAK PROJESÝ

 

Hükümet’in, Danýþtay’dan dönen içki yasaðý, “kýrmýzý sokak” projesi ve bu konuyla ilgili medyada çýkan haberler ile parti yetkililerinin yaptýðý açýklamalar.

 

- BÝKÝNÝ REKLAMLARINA YASAK

 

Mayo firmalarýnýn Ýstanbul’daki bilbordlara yönelik “reklamý yasaðý” iddialarý.

 

- ÝÇKÝ YASAÐI UYGULAMASI

 

AK Parti’li bazý belediyelerin içki yasaðý ve kadýnlara özel park yapýlmasý.

 

- ÝMAM HATÝPLÝLERE OTOBÜS

 

Ýstanbul’da imam hatipli kýz öðrencilere özel ücretsiz servis otobüsü .

 

- ULEMA AÇIKLAMASI

 

AÝHM’in baþörtüsü kararýnýn ardýndan Erdoðan’ýn , “Baþörtüsü konusunda karar verilirken ulemaya danýþýlmalý” sözü.

 

- ATATÜRK'E HAKARET FIKRASI

 

AKP’li Belediye Baþkaný Cuma Bozgeyik’in Atatürk’e yönelik hakaret içeren fýkrasý.

 

- LAÝKLÝÐE ÝNANMIYORUM

 

Bülent Arýnç’ýn “Ben laikliðe inanmýyorum, en azýndan bizdeki uygulanýþ biçimine” sözleri.

 

- SÝYASAL SÝMGE OLSA NE OLUR

 

Baþbakan Erdoðan'ýn Ýspanya'da söylediði "Baþörtüsünün velev ki siyasi bir simge olarak takýldýðýný düþünün, siyasal simge olsa ne olur" sözü...

 

- BAÞÖRTÜSÜ ÜNÝVERSÝTEDE

 

Üniversitelerde baþörtüsüne serbestlik getiren Anayasa'da yapýlan deðiþiklik...

 

- HEDEFÝMÝZ KAMU KURUMLARI

 

AKP Konya milletvekili Hüsnü Tuna Anayasa'da yapýlan türbanla deðiþikliðin ardýndan 'hedefimiz kamu kurumlarý' sözleri...

 

- BAÞÖRTÜLÜ BELEDÝYE BAÞKANI

 

AKP'li Isparta Belediye Baþkaný Hasan Balaman'ýn, "Baþörtülü bir kadýn belediye baþkaný veya daire baþkaný da olabilmeli" açýklamasý.

 

 

Hürriyet

15.03.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...