Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dünyanýn en zengin adamý emekli oluyor

04/01/2008

 

Bilgisayar sektörünün lideri ve dünyanýn en zengin adamý Bill Gates, kendisini tahta çýkaran Microsoft'a veda ediyor. Gates, pazar günü Las Vegas'taki CES fuarýnda emekliliðe ayrýldýðýný ilan edecek

 

PC dünyasýnýn kurucusu ve dünyanýn en büyük yazýlým üreticisi Microsoft'un patronu Bill Gates, önümüzdeki hafta Las Vegas'ta yapýlacak CES elektronik fuarýnda emekliliðini ilan edecek. 10 yýldan beri Microsoft'un 'Baþ Yazýlým Mimarý' ünvanýný taþýyan ve dünyanýn en zengin adamý ünvanýný yýllarca elinde tutan Gates emeklilik yýllarýnda vaktini ve enerjisini eþi ile birlikte kurduðu "Bill-Melinda Gates Vakfý'na adayacak.

 

50 MÝLYAR $ SERVET

 

1972 yýlýnda Traf o Data þirketini kurarak yazýlým sektörüne giren Gates, eðitimini yarýda býrakarak Paul Allen ile birlikte Microsoft þirketini kurdu. MS DOS ve ardýndan ürettiði Windows yazýlýmlarýyla kýsa sürede bir bilgisayar yazýlým devi haline gelen Gates, 50 milyar dolarlýk bir kiþisel servete ulaþtý. 2000 yýlýnda þirketin 'Baþ yazýlým mimarý' olan Gates, ürün yelpazesi ile bilgisayar sektörünün tekeli haline geldi. Halen þirketin yüzde 8 kurucu hissesini elinde tutarak Microsoft'un en büyük ortaðý olan Gates, Nisan ayýnda baþ mimarlýðý býrakarak kendini dünyadaki geri kalmýþ ülkelerdeki çocuklarýn eðitim ve saðlýk sorunlarý ile ilginecek.

 

VELÝAHT BALLMER

 

Las Vegas'taki CES fuarýnda merakla beklenen son buluþunun tanýtýmýný yaptýktan sonra þirket yönetimini Microsoft'un CEO'su Steve Ballmer'e býrakacak olan Gates'in mesaisinin son gününde Sony'nin playstation oyun konsolüne rakip olarak çýkarttýðý Microsoft XBox'un yeni versiyonunun tanýtacaðý tahmin ediliyor.

 

YeniÞafak

04.01.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...