Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Askeri aracýn geçisi sýrasýnda patlama...

 

 

Diyarbakýr'da askeri servis aracýna bombalý saldýrý düzenlendi. Edinilen ilk bilgiye göre, Yeniþehir Semti Dedeman Oteli arkasýnda askeri bir servis aracýnýn geçiþi sýrasýnda bombalý saldýrý düzenlendi.

 

http://www.moralhaber.net/haberresimleri/dbpatlama1.jpg

 

Meydana gelen patlamada yaralýlarýn olduðu öðrenildi.

 

Patlama sonrasý çok sayýda itfaiye arabasý ve ambulans olay yerine sevk edildi. Patlama ardýndan çýkan yangýna itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Müdahale sýrasýnda ara ara patlamalar oluyor 6-7 otomobil ve bir otobüs, hala yanýyor. Yaralýlar ise alevlerin içinden çýkarýlýyor. Patlama nedeniyle Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Dedeman Oteli'nin de aralarýnda bulunduðu çevredeki çok sayýda binanýn camlarý kýrýldý ve zarar gördü. Söndürülürken zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

 

Polis çevrede geniþ güvenlik önlemleri aldý. Ýkinci bir patlama olasýlýðýna karþýlýk vatandaþlar olay bölgesinden uzaklaþtýrýldý.

 

Geliþmeleri takip ediyoruz.

 

http://www.moralhaber.net/haberresimleri/dbpatlama2.jpg

 

Dünya medyasý patlamayý anýnda aktardý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/31314.jpg

 

 

-BBC: HEDEF ASKERÝ ARAÇ

Ýngiliz BBC, Diyarbakýr’daki patlamanýn hedefinin askeri araç olduðunu, yaralalýlarýn bulunduðunu belirtirken “Türk polisi hemen Kürt militanlarýndan süphelendiðini söyledi” ifadesini kullandý.

 

-CNN, HABERÝ TÜRK TV'LERÝNE DAYANARAK VERDÝ

 

CNN international da, “Türk televizyonu, Türkiye’nin güneydoðusundaki bir patlamanýn en az 20 kiþinin yaralamasýna neden olduðunu bildirdi” dedi.

 

-EL CEZÝRE: ÇOK YARALI VAR

 

El Cezire televizyonu ise, “Türkiye'nin Diyarbakýr kentinde askeri aracýn hedef alýnmasý sonucu çok sayýdaki kiþi yaralandý” ifadesini kullandý

 

 

Baþbakan, Diyarbakýr için yakýn temasta

 

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/31316.jpg

 

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Diyarbakýr’da gerçekleþen patlamanýn ardýndan MÝT Müsteþarý Emre Taner ile görüþerek bilgi aldý.

 

Erdoðan, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül haftalýk görüþmesinin ardýndan Baþbakanlýk Resmi Konutu’na geçti. Erdoðan konuta geçtikten sonra Diyarbakýr’da patlama meydana geldi. Saat 16.50’te meydana gelen patlamanýn ardýndan MÝT Müþteþarý Emre Taner 17.00 sýralarýnda Resmi Konut’a giriþ yaptý. Erdoðan ile Taner arasýndaki görüþme yaklaþýk 40 dakika sürdü.

 

Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay’ýn da Baþbakan Erdoðan’ý arayarak bilgi verdiði öðrenilirken Erdoðan’ýn Diyarbakýr’la da telefon irtibatý kurarak geliþmeler hakkýnda bilgi aldýðý bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Moral Haber

03/01/2008,

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...