Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Zaman'daki eþarp reklamýna yorum

 

http://image.haber7.com/haber/85652.jpg

 

 

 

Zaman Gazetesi'nin ikinci sayfasýnda dün yayýnlanan eþarp reklamý, bazý gazeteler tarafýndan 'Türbana alternatif arayýþý' þeklinde yorumlandý: Türban yavaþ yavaþ açýlýyor mu?

 

Zaman Gazetesi'nde dün yayýnlanan eþarp reklamý, 'Türbana alternatif arayýþý baþladý' diye yorumlandý. Gazetenin ikinci sayfasýnýn neredeyse tamamýný kaplayan reklamý, eþarb firmasý Arancýa verdi. Reklamda, baþýný saçýn öne dökülen kakülünü açýkta býrakan tarzda örtmüþ bir mankenin resmi kullanýldý.

 

Gazetede Zaman'da yayýnlanan eþarp reklamý ile ilgili haber bakýn nasýl kullanýldý:

 

"GAZETENÝN ikinci sayfasýnýn neredeyse tamamýný kaplayan reklamý, eþarb firmasý Arancýa verdi. Reklamda, baþýný, askerlerin de sýcak baktýðý, saçýn öne dökülen kakülünü açýkta býrakan 'geleneksel' tarzda örtmüþ bir mankenin resmi kullanýldý.

 

SLOGANI DA MANÝDAR

 

TÜRKÝYE'de türban tartýþmasýnýn baþlamasýndan önce bilinen, yaygýn olarak kullanýlan ve toplumun hiç bir kesiminden reaksiyon almayan bu baþ baðlama tarzýnýn reklamýnda, 'Gençlik güneþi yükseliyor' gibi manidar bir slogan da kullanýldý.

 

LAÝK DÝRENCÝ KIRMAK ÝÇÝN

 

SÝYASETÝNÝ 'hoþgörü' tezi üzerine kuran Fethullah Gülen'in Zaman'ýndaki bu reklam, türbaný 'siyasal Ýslam'ýn simgesi' olarak gören laik kesimdeki direnci kýracak arayýþýn ilk adýmý olarak yorumlandý. Radikal dinci kesimden ne tepki alacaðý ise merak konusu oldu."

 

Haber7

16.11.2007

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...