Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bu kapiyi unutmayalim

 

Böyle kritik günlerde yüzümüzü her zamankinden daha saðlam dönmemiz gereken çok önemli bir kapý var. Dua kapýsý bu. Yüreðimiz ülkemiz için atarken elimizden geldiði kadar o kapýnýn önünde birikmeliyiz. Bu anlamda duyarlý organizasyonlar yapýlýyor. Þehitlerimize hatim indirilmesi ve içinden geçtiðimiz zor günlerde Fetih suresi okuma seferberliði bizi manevi olarak güçlü kýlacak düþünceli davranýþlar. Herkes elinden geldiði kadar bu organizasyonlarýn içinde yer alabilir. Samanyolu izleyicilerinin oluþturduðu ve sayýlarý 1000’i bulan samanyolufanlari.com internet sitesi üyeleri de Fetih suresi okuma seferberliði baþlatmýþ. Peygamber Efendimizin de çok önem verdiði ve zor günlerden geçilirken okunmasýný tavsiye ettiði Fetih suresini okumak herkesin rahatlýkla yapabileceði katkýlardan. Günde 10 dakikanýzý alacak bu katký birleþtiðinde ülkemiz için güzel günlerin kapýsýný açacak anahtar olacaktýr.

 

A.Abdulkadiroðlu

24.10.2007, Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...