Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

O þimdi camide asker

 

 

 

Almanya'da Fatih Ýmre (20) askerliðini sivil hizmetli olarak Halle Westfalen'de DÝTÝB'e baðlý Ayasofya Camii'nde yapacak. Dernek Baþkaný Mustafa Þahizöz, "Gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

 

ALMANYA’nýn askerliðini kýþla yerine sivil hizmetli olarak yapacak Konya Akþehirli (20) Fatih Ýmre, bu görevini Halle Westfalen'de DÝTÝB’e baðlý Ayasofya Camii'nde yapýyor.

 

Ýmre, 9 ay süerecek göreviyle ilgili "Hürriyet'ten okuduðum bir haberi hatýrladým. Daha önce bu camide sivil hizmet gören Umut Mutlusoy gibi ben de talip oldum. Camiye gelip, baþkanla görüþtüm. Baþvurum kabul edilince vazifeme baþladým. Burada sosyal konularda çalýþýyorum. Cemaatin Almanca sorunlarýnda, çocuklarýn derslerinde yardýmcý oluyorum. Camiyi evim gibi kollayýp gözetiyorum. Yönetime yardýmcý oluyorum. Sivil hizmetimi tamamladýktan sonra makine mühendisliði okumak istiyorum' diye konuþtu.

 

Ayasofya Cami Derneði Baþkaný Mustafa Þahinöz konunun Hürriyet'te yayýnlanmasýndan sonra çok sayýda baþvuru aldýklarýný belirterek, 'Türk gençleri bu konuda çok duyarlýlar. Camilerine ve sosyal kurumlarýna sahip çýkýyorlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz"' dedi.

 

Hürriyet - 07.09.2007

Erkan TOKGÖZOGLU

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...