Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir çocuk evinin önünde beyaz, uzun sakallarý olan 3 yaþlý adam gördü.

Onlara: "Sizi tanýmýyorum ama aç olmalýsýnýz. Lütfen evimize buyurun ve bir þeyler yiyin." dedi.

"Baban evde mi?", diye sordular.

"Hayýr", dedi, çocuk. "Dýþarýda."

"O zaman giremeyiz", dediler.

 

 

Akþamleyin babasý eve geldiðinde çocuk olanlarý ona anlattý.

Babasý:"Onlara eve geldiðimi söyle ve onlarý eve davet et", dedi.

Çocuk dýþarý çýktý ve yaþlý adamlarý davet etti. "Biz bir eve hep beraber girmeyiz", dediler.

Çocuk: "Neden?" dedi. Yaþlý adamlardan biri cevap verdi:"

Onun adý 'Zenginliktir", dedi, arkadaþlarýndan birini göstererek.

Ve bir diðerini göstererek "Onun da adý 'Baþarýdýr, ve ben de 'Sevgiyim."

Ve ekledi:"þimdi babanla konuþ ve hangimizi evinize davet edeceðinize karar verin", dedi.

 

 

Çocuk eve girdi ve olanlarý babasýna anlattý. Babasý çok sevindi. "Ne kadar harika", dedi.

"Zenginliði davet edelim, gelsin ve evimizi zenginlikle doldursun", dedi.

Çocuk:" Neden baþarýyý davet etmiyoruz? dedi.

O sýrada onlarý dinlemekte olan kadýn:"Sevgiyi davet etsek daha iyi olmaz mi?", diye sordu.

"O zaman evimiz sevgiyle dolar." Adam:"Bence annenin tavsiyesine uyalým", dedi.

"Dýþarý çýk ve sevgiyi davet et, Sevgi bizim misafirimiz olsun", dedi.

 

 

Çocuk dýþarý çýktý ve Sevgiyi seçtiklerini söyledi ve Sevgiyi evlerine davet etti.

Sevgi kalktý ve eve doðru yürümeye baþladý. Diðer iki arkadaþý da kalktý ve onu takip ettiler.

Çocuk büyük bir þaþkýnlýkla:"Ben sadece Sevgiyi davet ettim, siz neden geliyorsunuz?", diye sordu.

Yaþlý adam cevap verdi:"Eðer siz zenginlik veya baþarýyý davet etmiþ olsaydýnýz,

diðer ikimiz kalacaktýk, ama siz beni (Sevgiyi) davet ettiðiniz için,

Ben nereye gidersem, Baþarý ve Zenginlik de benimle gelir." Her nerede sevgi varsa, baþarý ve zenginlik de vardýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...