Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fransa kendi imamýný yetiþtirecek

07/07/2007

 

Fransa Ýçiþleri Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ile ortaklaþa geliþtirdiði projeyle ülkenin birkaç noktasýnda Ýslam eðitimi verecek okul ve enstitüler açarak, 'Fransýz Ýslamý'ný uygulayacak' diplomalý imamlar' yetiþtirecek.

 

Ýçiþleri Bakaný Michèle Alliot- Marie, Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin dört yýl önce Ýçiþleri Bakaný olduðu sýrada uygulamaya koyduðu reformlarý sürdüreceklerini, özellikle de son derece iyi eðitimli ve donanýmlý imamlar yetiþtireceklerini söyledi. haber7

 

Bakan Alliot- Marie, konuya iliþkin açýklamasýnda, "Ülkemizde yaþayan Müslümanlarýn bu konudaki ihtiyaçlarý bellidir ve bunlar henüz karþýlanmýþ deðildir. Devletimiz, bir 'Fransýz Ýslamý' yaratmak ve bunun eðitimini vermek konusunda isteklidir" dedi. haber7

 

Yaklaþýk 6 milyon Müslüman'ýn yaþadýðý Fransa'da, bin 500 kadar imam görev yapýyor.

 

Üçte biri gönüllü olan bu imamlardan yalnýzca 80 tanesi Türkiye tarafýndan görevlendirilmiþ. haber7

 

Ülke genelinde bir kýsmý Fransýzca dahi bilmeyen bu imamlar, Fransa'daki Müslümanlarýn ihtiyaçlarýna karþýlýk vermede ise yetersiz.

Link to comment
Share on other sites

Esselam.

 

Böyle birseye acaba hangi sebeb´den hareket ediliyor, onu merak ediyorum.

Hem dikkatimi ceken: bunu nasil gerceklestirecekler. Onlarin problemleri sosyal kaynaklardan, Din inancindan degilki, ve hic ve hic Islami sebeblerden degil.

 

Hem bu kadar zaman Cezair´e Hükümdarlik tasarlamislar, dogal yani oradaki yasayan insanlar oradan gelme veya Atalari oradan. Bi hayli modern, Kamplardi tutuluyorlar (Ghetto) ve is-Dünyasinda dislaniyorlar.

Ne kadar´da entegre olsada, Din ile alaksi yok. Ama toplumsal olarak basit bir sekilde, Sebebi Islam´da araniyor.

 

Zaten pek iyi birseye benzemiyor bu is. Her cag´da islami cesitli yollardan degistirmeye kalkmislardi, hemen hemen her yerde, cesitli metod ve politikalarla. Halbüki orada cok kalbi temiz olan, Allah ittat eden cocuklar vardir.

 

Bence daha önce kendi sorunlarini cözmeleri lazim, mesela orada okuyan Fransiz Universite genclerin %40´i, Haber7´e göre, Fuhus ile okul masraflarini karsiliyormus. Ilk önce buna karsi bir Egitim-Destek Programlari gelistirsinler, her sorun´da kolektiv sekilde islami parmak ile göstermesinler.

Orada yasayan Müslümanlar olmasaydi, onun yerine o miktarda kendi insanlari olsaydi, kan gövdeyi götürecekmis.

 

Maksat, Islam perfekt degilmis´de, kendileri tamamliyacak. Bunlar birer sahte sinyal, baska bisey degil.

 

 

 

Aleyküm Selam

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...