Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://medya.zaman.com.tr/2007/05/07/chp.jpg

 

CHP'li üyeden baþörtülü gazeteciye hakaret: Göz zevkimi bozuyorsun, çýk dýþarý

 

Kýrþehirþehir'de Belediye Meclis toplantýsýný takip ederken "göz zevkimi bozuyorsun, çýk dýþarý" diye hakarete maruz kalan yerel Kýrþehir Çýnar Gazetesi muhabiri Fatma Alkan, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Saadet Balcý'yý mahkemeye verdi.

 

Fatma Alkan, CHP'li Saadet Balcý'nýn daha önce de kendisine baþörtüsünden dolayý hakaret ettiðini belirterek yaþananlardan duyduðu üzüntüyü dile getirdi. Muhabir Alkan, meclis toplantýsý öncesi yaþananlarý þöyle anlattý:

 

"Belediye encümen toplantýsý vardý. Haberi takip etmek için encümen salonuna girdiðimde Saadet Balcý bana baþörtümü çýkarmamý ya da dýþarý çýkmamý söyleyerek hakaret etti. Ben de meclis toplantýsý baþlamadýðý için gerginlik yaþanmasýn diye dýþarý çýktým. Kapýnýn önünde beklerken Kýrþehir Belediye Baþkaný Halim Çakýr geldi. Ben tekrar içeri girince Saadet Balcý el kol iþaretleri yaparak salonu terk etmemi istedi. Belediye Baþkaný yaþanan tartýþmalarý duyunca duruma müdahale etti. Saadet Balcý hakarete varan sözler sarf edince diðer meclis üyeleri de duruma müdahale etti. Daha önceki toplantýlarda da baþörtüm dolayýsýyla sözlü sataþmalarý olmuþtu."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...