Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman'ýn talebelerinden Türkmenoðlu, tedavi altýnda

 

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin yakýn talebelerinden olan Mustafa Türkmenoðlu, geçirdiði beyin kanamasý sonrasýnda Konya Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor.

 

Geçtiðimiz hafta beyin damarlarýndan birinde týkanýklýk olmasý nedeniyle hastaneye kaldýrýlan Mustafa Türkmenoðlu, hastanede beyin kanamasý geçirdi. Yoðun bakýmdan çýkan Türkmenoðlu, doktorlar tarafýndan sýký bakýma alýndý. Babasýnýn saðlýk durumu hakkýnda bilgi veren Ahmet Türkmenoðlu, "Kalp damarýnýn beyne pýhtý atmasý nedeniyle önce damar týkanýklýðý oluþtu. Buna baðlý olarak beyin kanamasý geçirdi. Uzun süre komada kalmasý nedeniyle ciðerlerinde enfeksiyon oluþtu." dedi. Türkmenoðlu, babasýnýn geçirdiði felç nedeniyle þu anda konuþamadýðýný sözlerine ekledi. Ýstanbul doðumlu olan 77 yaþýndaki Türkmenoðlu, Ankara Hukuk Fakültesi'nde okurken 1953 yýlýnda Bediüzzaman Said Nursi ile Ankara'da tanýþýr. Mustafa Türkmenoðlu, Bediüzzaman'ýn ismini çok duyduðu için merak ederek kaldýðý otel olan Beyrut Palas Oteli'nde ziyaret eder. Bu ziyaretin ardýndan daha sonra birçok kez Bediüzzaman ile görüþen Türkmenoðlu, Risale-i Nurlar'ýn Osmanlýcadan Latin alfabesine çevrilmesinde bizzat çalýþýr. Uzun yýllar savcýlýk yapan Türkmenoðlu, emekli olduktan sonra bir süre de TBMM'de hukuk müþaviri olarak görev yaptý

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...