Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ölüm ºeklinin ne önemi var?

 

 

Hicretin dördüncü yılıydı. Peygamber Efendimiz on Sahâbîye önemli bir görev verdi. Medine’den uzaktaki bazı kabilelere İslâmiyet’i öğreteceklerdi.

Kafile birgün yola çıktı. Zeyd ibni Desine ve Hubeyb ibni Adî de aralarındaydı.

 

Recî suyu denilen yerde, İslâmiyet’in yayılmasını istemeyen 100 kâfir onlara pusu kurdu. Hepsi de çok iyi okçuydu.

 

Müthiº bir çarpıºma oldu. Sonunda Zeyd ile Hubeyb esir düºtü. Diğerlerinin ruhu Cennete uçtu.

 

Bu İslâm düºmanları iki esiri Mekke’ye götürdüler.

 

Onları, Bedir Savaºında ölen yakınlarının intikamını almak isteyenlere sattılar.

 

Kâfirler, ellerini ve ayaklarını zincire vurdukları Zeyd ile Hubeyb’i ayrı ayrı yerlere hapsettiler.

 

Birgün Hubeyb’in elinde bir üzüm salkımı gördüler. Mevsim üzüm mevsimi değildi. Ona üzümü kim vermiºti? ªaºıp kaldılar.

 

Yine de onları idam etmeye karar verdiler. Ten’im denilen yerde Mekke halkını topladılar.

 

Zeyd ile Hubeyb’e:

 

“Gelin,” dediler. “Dininizden dönün, sizi serbest bırakalım.” Ama onlar bu teklifi kabul etmediler.

 

İki ºehit adayı idam edilmeden önce ikiºer rek’ât namaz kıldılar.

 

Müºriklerin lideri Ebû Süfyan o günlerde daha Müslüman olmamıºtı;

 

darağacının altındaki Zeyd’e yaklaºtı:

 

“Allah aºkına söyle Zeyd!” dedi. “ªimdi sen çoluk çocuğunun yanında olsaydın, senin yerinde Muhammed bulunsaydı, seni idam edeceğimize onu öldürseydik ne iyi olurdu, değil mi?”

 

Zeyd İbni Desine, iman zevkinden yoksun bu adama hayretle ve acıyarak baktı:

 

“Sen ne diyorsun?” dedi. “Muhammed aleyhisselâm’ın burada olması ºöyle dursun, onun ºu anda bulunduğu yerde ayağına diken batmasına bile gönlüm razı olmaz.”

 

Ebû Süfyan hayretten donakaldı:

 

“Ben dünyada, Muhammed’in arkadaºlarının onu sevdiği kadar birbirini seven kimse görmedim” dedi.

 

Sonra kalkıp Hubeyb’in yanına gitti. Aynı ºeyleri ona da söyledi. Ondan da aynı cevabı aldı.

 

Hubeyb’i çarmıha gerer gibi kuru bir ağaca bağlamıºlardı. Ondan intikam almak isteyenler mızraklarını sıkı sıkı kavrarken Hubeyb’in ağzından ºu sözler döküldü:

 

“Müslüman olarak öldükten sonra, ölüm ºeklinin ne önemi var?”

 

 

 

29-01-2007

Zafer Dergisi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...