Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursi ulu kiþi, eserini anlamak emek ister

 

 

Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmasýyla yeniden gündeme gelen Romancý Orhan Pamuk, yaklaþýk on yýl önce yayýnlanan bir röportajýnda Said Nursi`yi `ulu kiþi` olarak nitelemiþ, eserlerini anlamanýn emek istediðini söylemiþti. Pamuk, Aktüel dergisinin 16-23 Ocak 1997 tarihli sayýsýnda çýkan röportajýnda `Said Nursi bir ulu kiþi ve kitaplarý çok satýyor. Ama kitaplarý (Ýrlandalý yazar James Joyce`un dünya çapýndaki eseri) Ulysses`den daha zor` demiþti. Röportajýn konusu, Ulysses`nin satýþ rekorlarý kýran Türkçe tercümesi için `anlaþýlmasý zor` yorumlarý yapýlmasýydý. Pamuk bu konuda þöyle diyordu: `Önce inanacaksýnýz. Günlük hayattan uzak, derin bir anlamý olduðuna inanacaksýnýz. Sonra metne girip içinde savaþacak, tutunmaya çalýþacaksýnýz. Elbette bir emek vermek gerekiyor. Veremeyince de `Okudum, saçma sapan birþey` deyip atarsýnýz. Yaptýðýnýz akýllýlýk deðil, dargörüþlülüktür.`

 

15.10.2006

Yeni Asya

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...