Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Özledik Seni Ya Resulallah (SAV)

 

 

HOÞGELDÝN! EY, KUTLULAR kutlusu!

 

Hoþgeldin! Ey, Nebiler Nebisi! Hoþgeldin!

 

Sen öyle bir iklimde geldin ki, medinedeki çöl ortasýnda açan tek güldün.. gül kokulu ferah iklimler getirdin beraberinde ve bölük bölük melekler indiler yeryüzüne, senin yüzün suyun hürmetine..

 

Hoþ geldin Allah'ýn Resulu! Hoþgeldin!

 

Kutlu bir gecede, þereflendi dünya.. çünkü seninle tanýþtý.. karanlýk çökmüþ dünyadaki tek aydýnlýk misali, mehtaplý bir gecede yanýp sönen ýþýltýlý yýldýzlar gibi, daha da güzel, tarifsiz bir nurla, nurunla teþrif ettin yeryüzüne..sen ki Muhammed Mustafa'sýn ve senki alemlare rahmet olarak gönderilensin ve Sen ki.. peygamberimizsin elhamdülillah..

 

senin nurunla aydýnlandý dünya.. senin için söylendi en güzel þiirler, senin için yazýldý mevlidler, ilahiler... Necip Fazýl,

 

"Müjdecim, Kurtarýcým, Efendim, Peygamberim;

 

Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim!" dedi.. en güzel dizelerinden birinde..

 

ve seni seven insanlarýn en güzel zamanlarý yaþandý bu dünya üzerinde ve insanlar kul hakkýndan korkar, iliði severdiler.. çünkü seni unutmamýþtý insanlar... seni tanýyorlardý... Ya þimdi?...

 

Ümidimizi yitirmek hiç yakýþmasada bizlere, içimdeki vaveylalar artarken bir çýð gibi... bazen bende düþüveriyorum yes'lere, istemesemde.. senin nurlu mekanýn Kabe'nin resimleri avutabiliyor zavallý kalbimi.. ve belki de bir avuntu arýyorum resimlerde...

 

seni yattýðýn ebedi mekaný binlerce insan tavaf edip eriyorken o yüce mertebeye.. aydýnlýk sanki sadece o mübarek beldelerde..bizim içimizi gittikçe büyüyen karanlýklar kaplarken, senin bulunduðun belderler gece karanlýðýnda bile ýþýl ýþýl Ya Resul Allah!

 

Dünya senin nurnun olmadan daha ne kadar dönebilir yörüngesinde? yada zaman ne kadar güzel ve bereketli sensizliði çekerken iliklerine? Özledim seni, Özledik seni ya Resul Allah!

 

Zulmün arþa deðeceði zamanlarda senin merhametini özledik, zalimlerin baþlarýmýza kara bulutlar gönderdiði zamanlarda senin sabrýný özledik.. Zenginin fakiri gözetmediði zamanlarda senin cömertliðini özledik.. Özledim seni,özledik seni ya Resul Allah!

 

Mavi Gezegen maviliðini siyaha devrediyor sanki.. ve gittikçe birþeyler azalýp yitiyor usulca.. ve dünya her zamankinden daha aðýr ve daha miskin sanki þu zamanlarda...

 

Zor zamanlarda yaþýyoruz velhasýl! Ölesiye zor zamanlarda baþladý sana olan sevdamýz... Zor zamanlarda sevdalandýk sana.. Sevgiyi unutmak üzere olan bir gezegende yeniden SEVGi diyebilmek. barýþý istemeyen gözlere senin barýþçýlýðýný düþünerek.. sýcacýk ve içten illaki BARIÞ diyebilmek,acýmasýz yüzlere, senin merhametini düþünerek MERHAMET'in varlýðýný hatýrlatabilmek, herþeye raðmen, senin yüzün suyun hürmetine ve Allah rýzasý için illa ki illaki GÜZEL'den, illaki SEN'den bahsedebilmek...

 

ve tüm çirkinliðe inat senin o sonsuz güzelliðini düþünüp güzel görebilmek.. zor olsada imkansýz olmuyor seni tanýmakla.. seni hissetmekle..ve Allah'ýn lutfettiði güçle..

 

Özledik seni Allah'ýn Resulü, Özledik Seni Ya Hz. Muhammed(a.s.m) ve seni hep özlüyoruz Caným Peygamberim.. ama ne mutlu ki, özlemler en sonunda seni hissetiriyor bize.. zor zamanlarýn aþýlmazlarýný aþabiliyoruz senden aldýðýmýz güçle ve RAbb'imizin ilham ettiði düþüncelerle..

 

Senin teþrifinle aydýnlandý, kutlandý evren ve senin nurunu yaþatmaya çalýþan ýþýl ýþýl,bu zamandan alabildiðine soyut ve bir o kadar güzel gençlerle,Allah'ýn izniyle devam edecek güzeller ve senden gelen gül kokulu ilhamlarla daðýtacaðýz elimizdeki kýrmýzý gülleritüm evrene ve bir gün herþey güzele, gül'e dönecek ve Allah Nur'unu tamamlayacak inþaallah...

 

seni düþünmek ve yeniden güzel ümitlerle dolmak ne güzel!.. sen ve senin getirdiðin gül kokulu ilhamlar zor zamanlarýn en güzel armaðanlarý elhamdülillah.. ve derince bir özlem dahi güzeli sürüklerken peþinden yine de...

 

Seni ve senin güzelliði özledik Ya Resul Allah!..

 

08.04.2006

 

 

Öznur Çolakoðlu

karakalem.net

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...